Офіційно-діловий стиль української мови

Офіційно-діловий стиль української мови використовують уже більше тисячоліття. Без нього не обійтися кожному, хто має справу з документами і офіційними установами. Рекомендуємо вам добре засвоїти особливості цього стилю, аби вправно оформляти заяви, прохання, скарги тощо.  Офіційно-діловий стиль — це стиль документів. Він використовується для спілкування в державному, громадському, політичному і господарському житті; у ділових стосунках

Continue reading Офіційно-діловий стиль української мови

Стилі мови: публіцистичний і науковий

Стилі мови потрібно вивчати всім, хто турбується про культуру своєї мови і хоче знати більше про сфери використання тих чи інших мовних одиниць. Тому варто розглянути ще два стилі української мови – публицистичний і науковий. Вони частовживані і незамінні.  Публіцистичний стиль Публіцистичний стиль – це стиль засобів масової інформації – газет, журналів, телебачення, радіо, громадсько-пропагандистських

Continue reading Стилі мови: публіцистичний і науковий

Стилі мови: розмовний і художній

Стилі мови – важлива тема як для школярів і учасників ЗНО, так і для всіх, хто вивчає українську мову і культуру мовлення. Тут пропонуємо розглянути поняття стилю в сучасній українській мові та звернутися до двох різновидів – розмовного і художнього. Стиль в сучасній українській мові є різновидом мови з певним набором засобів мовлення для вираження мовлення

Continue reading Стилі мови: розмовний і художній

Розділові знаки при прямій мові

Пряму й непряму мову, цитування ми використовуємо часто – у публіцистичних дописах, побутовому спілкуванні, у художніх розповідях. Тому важливо використовувати їх правильно. І якщо в усному мовленні своє незнання деяких правил із цієї теми ще можна замаскувати, то на письмі видно все. Рекомендуємо вдумливо прочитати ці правила і виконати кілька вправ на закріплення. Пряма мова завжди

Continue reading Розділові знаки при прямій мові

Пряма й непряма мова. Цитата

Пряму й непряму мову, цитування ми використовуємо часто – у публіцистичних дописах, побутовому спілкуванні, у художніх розповідях. І як же часто люди припускаються помилок у побудові та використанні цих синтаксичних конструкцій! Закликаємо вас добре засвоїти цю тему. Наші пояснення стануть вам у нагоді! Пряма й непряма мова Прямою мовою називається чиясь мова, передана абсо­лютно точ­но, зі збереженням

Continue reading Пряма й непряма мова. Цитата

Урізноманітнюємо мову: добірка цікавих синонімів

Слова, що відрізняються звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в значенні або з різним стилістичним забарвленням, називаємо синонімами. Пригадуєте? Про них детально ми писали ТУТ. Усім, хто хоче добре володіти українською мовою і зробити своє мовлення багатим і різноманітним, ніяк не уникнути використання синонімів. Синоніми використовують для підвищення виразності мови, що дозволяє

Continue reading Урізноманітнюємо мову: добірка цікавих синонімів

Складні випадки наголошення

Наголос — це посилення голосу на одному зі складів. В українській мові наголос не є фіксованим. Щодо його місця у слові є багато правил. Часто навіть вивчивши їх, ви можете не знати, як правильно наголосити те чи інше слово. Пропонуємо вам ілюстровану добірку складних випадків наголошення. Так вам легше буде запам’ятати правильні наголоси. Нагадуємо, що

Continue reading Складні випадки наголошення

Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень

Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень — цікава і не складна тема. Але, водночас, вона важлива для кожного, хто вивчає синтаксис української мови цілком і безсполучникові складні речення зокрема. Радимо до кожного правила підібрати власні приклади, це допоможе краще засвоїти матеріал. Більшість безсполучникових речень можливо перебудувати у сполучникові, тому можна говорити про синонімію безсполучникових та деяких

Continue reading Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень

Смислові зв’язки у безсполучникових складних реченнях

Безпосередніх засобів зв’язку — сполучників і сполучних слів — у безсполуникових складних реченнях немає. У цих синтаксичних конструкціях є інший спосіб зв’язку між частинами — смислові. Тут пояснюємо, як вони реалізуються. Матеріал корисний для всіх, хто вивчає синтаксис української мови. Безсполучниковим складним реченням називається таке речення, у якому окремі прості речення об’єднуються в одне граматичне і смислове ціле

Continue reading Смислові зв’язки у безсполучникових складних реченнях

Синтаксичний розбір складного речення

От і закінчуємо вивчення складних речень! Для підсумку пропонуємо вам схеми їхнього розбору. Тут розписано послідовність аналізу з прикладами. Уважно вчитайтеся, зрозумійте структуру і гайда розбирати! Це зовсім не складно, але важливо. Синтаксичний розбір складного речення 1. Тип речення (складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове). 2. Сполучниковий чи безсполучниковий зв’язок, тип сполучників. 3. Види підрядних речень. 4. Характер

Continue reading Синтаксичний розбір складного речення