Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень

Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень

Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень — цікава і не складна тема. Але, водночас, вона важлива для кожного, хто вивчає синтаксис української мови цілком і безсполучникові складні речення зокрема. Радимо до кожного правила підібрати власні приклади, це допоможе краще засвоїти матеріал.


Більшість безсполучникових речень можливо перебудувати у сполучникові, тому можна говорити про синонімію безсполучникових та деяких типів сполучникових складносурядних і складнопідрядних речень.

Синонімічними є:

1) Безсполучникові складні речення зі значенням переліку дій, подій, явищ, що відбуваються одночасно або послідовно, і складносурядні речення з повторюваними чи неповторюваними сполучниками і (й), та (у значенні і):

  • Луки були пишні, ниви багаті, сади густі  І луки були пишні, і ниви багаті, і сади густі.

2) Безсполучникові складні речення зі значенням протиставлення, зіставлення та складносурядні речення з протиставними сполучниками але, проте, зате, однак:

  • Не кожному в руки щастя йде — від багатьох воно тікає (Г. Тютюнник)
  • Не кожному в руки щастя йде, проте від багатьох воно тікає.

3) Безсполучникові складні речення з часовими, умовними, наслідковими відношеннями між частинами та складнопідрядні речення з підрядними часу, умови, наслідку:

  • Вдарили козаки веслами у воду — одскочив дуб од берега… (А. Кащенко)
  • Коли вдарили козаки веслами у воду, одскочив дуб од берега.

4) Безсполучникові складні речення з причиновими й пояснювальними відношеннями і складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, означальними, причиновими:

  • І Юрине серце завмирає, він знає: це йому снилося вже не раз (Ю. Смолич)
  • І Юрине серце завмирає, він знає, що це йому снилося вже не раз.

У багатьох безсполучникових реченнях синтаксичні відношення не відповідають тим, що виражаються сполучниками сурядності й підрядності. Такі речення не мають синонімічних сполучникових речень:

Голосами, небесами напилися далі,
Десь копита оддзвеніли, одгули печалі,
Тільки хмари, тільки небо та віків відлуння,
Тільки тирси золотої тихе дивоструння
 (С. Тельнюк).


Читайте також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *