Привіт, друже! Якщо ти завітав на наш сайт сайт, то скоріше за все тобі потрібно підготуватися до ЗНО з української мови і літератури, вивчити певний матеріал до уроку чи виконати домашнє завдання. У будь-якому випадку ти потрапив за адресою! У нашому сайті-довіднику для тебе знайдеться багато корисної інформації.

Дієслово

Дієслово – це самостійна змінна частина мови, слова якої називають дію або стан предмета як процес і відповідають на питання що робити? що зробити? (у початковій формі). Початкова форма дієслова має назви: інфінітив, неозначена форма дієслова. Синтаксична роль: може виступати усіма членами речення (докладніше у розділі «Синтаксис»).

Читати повністю »

Займенник

Займенник – це самостійна змінна частина мови, яка лише вказує на предмети, їхні ознаки або кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? скільки? котрий?

Займенник уживається в мові замість іменника, прикметника та числівника  і виконує синтаксичну роль у реченнях тих самих членів речення, що й іменники, прикметники та числівники (докладніше у розділі «Синтаксис»). Займенники уживаються у мовленні, щоб уникнути повторення тих самих слів у реченні; вони також пов’язують зміст окремих речень, роблять їх зрозумілими.

Читати повністю »

Прикметник

Прикметник – це самостійна змінна частина мови, яка вказує на ознаку або властивість предмета, особи, і відповідає на питання який? чий? (у початковій формі). Початкова форма прикметника – називний відмінок однини, чоловічий рід.

Читати повністю »

Частини мови

Частини мови. В українські мові вирізняються десять частин мови – 6 самостійних, 3 – службових і вигук

  • самостійні (повнозначні), оскільки слова з цих частин мови можуть виконувати синтаксичні ролі членів речення (підмет, присудок, додаток, означення та обставини)
  • службові (неповнозначні) слова не виконують синтаксичних ролей у реченні, до них не можна поставити питань, є незмінюваними
  • Окремою частиною є вигук.

Читати повністю »

Синоніми

Синоніми – слова, що відрізняються звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в значенні або з різним стилістичним забарвленням.

Читати повністю »

Омоніми

Омоніми – слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою лексичні значення
Читати повністю »

Антоніми

антоніми
Антоніми – слова з протилежними значеннями. Антоніми, як і синоніми, належать до однієї частини мови. Антонімами можуть бути іменники (радість – смуток), прикметники (молодий – старий), дієслова (будувати – руйнувати), прислівники (угору – вниз), займенники (усі – ніхто). Іноді антоніми розрізняються префіксами: друг – недруг, грамотний – безграмотний, заходити – виходити. Антоніми також поділяють на загальномовні і контекстуальні..
Читати повністю »

Голосні звуки

В українській мові всього є 38 звуків, вони поділяються на голосні і приголосні

Голосні звуки утворюються за допомогою голосу, їх усього 6. До них відносяться: [а],[о],[е],[и],[у],[і].

Читати повністю »

Вживання літери Ґ

Літера “Ґ” використовується в українській мові не надто часто, але все ж є окремі слова, які її вимагають і ми не можемо ігнорувати це! Хоча конкретних правил вживання ґ немає, але все ж є конкретний набір слів, який варто запам’ятати.
Читати повністю »

Буква ґ на клавіатурі

Не використовуєте букву “ґ” бо не знаєте де вона є на клавіатурі? На жаль сучасна розкладка клавіатури має таку ж проблему з цією літерою як і з апострофом – вона не позначена на ній. Хоча літера ґ досить рідко останнім часом вже використовується, але все ж класно, коли людина при листуванні чи написанні текстів її вживає. Для того, щоб поставити літеру “ґ” потрібно…

Читати повністю »