Складносурядні речення і розділові знаки в них

Складносурядні речення і розділові знаки в них

Ця тема не є дуже складною, але від того не менш важливою. Складносурядні речення часто трапляються у текстах і тестах на ЗНО. Майбутні абітурієнти мають точно вміти визначати, який зв’язок між їхніми частинами. Вам варто добре з’ясувати типи сполучників сурядності і запам’ятати основні приклади. І не забудьте про пунктуацію!


Складні речення, у яких прості (сурядні) речення рівноправні за змістом і пов’язані сурядними сполучниками, називаються складносурядними реченнями.

Прості речення, які входять до складносурядного, можуть бути як двоскладними, так і односкладними:

 •  Проходив дощ, а потім було зимно (Л. Костенко).

Частини складносурядного речення можуть поєднуватись такими сполучниками:

1) єднальними і, й, та (у значенні і), ні…ні, що позначають одночасність чи послідовність дій, подій, явищ:

 • Тепло було, й вишні цвіли рясно (Марко Вовчок);

2) протиставними а, але, та (у значенні але), проте, зате, однак, що позначають відношення протиставлення або зіставлення подій чи явищ:

 • Дніпро ще не зовсім звільнився від криги, проте навігація почалася;

3) розділовими або, чи, хоч, то…то, чи…чи, хоч…хоч, не то…не то, або…або, що передають значення несумісності, чергування або взаємовиключення:

 • Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила (Леся Українка).

Важливо, що сполучники сурядності завжди ставляться між простими реченнями, які входять до складносурядного і належать всьому реченню в цілому.


Розділові знаки у складносурядному реченні

Прості речення, що входять до складносурядного, відокремлюються одне від одного комою, крапкою з комою або тире.

Кома ставиться між частинами складносурядного речення, поєднаними сполучниками і (й), та, а, але, проте, зате, однак, або…або, чи…чи, ні…ні, то…то, не то…не тохоч…хоч:

 • Сонечко зайшло, і надворі почало вже темніти (І. Нечуй-Левицький).
 • Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля (М Коцюбинський).

Кома не ставиться, якщо перед єднальним чи розділовим сполучником у складносурядному реченні є спільний другорядний член, що стосується обох простих речень:

 • На хвилину раптом стихли голоси і спинились тіні (Ю. Смолич).

Кома не ставиться між простими реченнями, що входять до складносурядного, і тоді, коли для обох простих речень є спільним не тільки повнозначне слово, а й неповнозначне:

 • Лише гул од копит степом котився та хліба шелестіли (А. Головко).

Також кома не ставиться між двома питальними, спонукальними або окличними реченнями, з’єднаними сполучниками і (й), та (у значенні і), або, чи (Котра зараз година і коли вже прибуде потяг?). Зазвичай не ставиться кома між двома односкладними безособовими або номінативними реченнями у складносурядному:

 • Сумно й глухо! (П. Мирний). 
 • Ніч і тиша.

Якщо прості речення, які є частинами складносурядного, дуже поширені, уже мають в середині розділові знаки або досить далекі за змістом, то між ними замість коми ставиться крапка з комою:

 • Ся розмова лишила в мені якийсь гіркий несмак; але миритись, брати назад свої слова у мене не було бажання (Леся Українка).

Тире ставиться в складносурядних реченнях перед сполучниками і, та (у значенні і), коли в простих реченнях, що входять до складносурядного, говориться про швидку зміну подій, явищ або друге речення містить у собі несподіваний наслідок чи різке протиставлення:

 • Несподіваний ривок — і ми відриваємося від землі (А. Шиян).

Читайте також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *