Прикладки і їх написання

Продовжуємо розглядати означення. Якщо ви добре розібралися у темі узгоджених і неузгоджених означень, то саме час братися до прикладки. Досі не знаєте, що таке прикладка і як її пишуть? Розповідаємо! Прикладка — різновид означення. Вона називає озна­ку предмета і водночас, будучи вираженою іменником, дає йому нову назву. Прикладка, як і взагалі означення, відповідає на питання який?

Continue reading Прикладки і їх написання

Узгоджене та неузгоджене означення

Про головні члени речення ми вже поговорили — сподіваємося, ви добре з’ясували, якими бувають підмети і присудки. І, звісно ж, важливо запам’ятати, у яких випадках між ними варто ставити тире. Сьогодні починаємо розглядати другорядні члени речення. Стартуємо з означення. Означення називає ознаку предмета і відповідає на питання: який? чий? котрий? скількох? скільком? скількома? на скількох?

Continue reading Узгоджене та неузгоджене означення

Тире між підметом і присудком

Ми пригадали, що таке підмет і присудок і якими вони можуть бути. Далі розглянемо тему, яку тяжко засвоюють школярі і чомусь часто плутаються. Так, між граматичною основою речення може стояти тире. Є випадки, коли воно — обов’язкове, а десь може бути і факультативним. З’ясуймо це! У простому реченні між підметом і присудком ставиться тире: Якщо

Continue reading Тире між підметом і присудком

Підмет і присудок

Пригадаймо основи! Про підмет і присудок ви дізналися ще в початковій школі. Повторімо сьогодні все, що знаємо про головні члени речення: що вони означають, якими бувають, які функції виконують. Це допоможе нам краще зрозуміти наступну тему. Тому — успіхів! Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на

Continue reading Підмет і присудок

Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша

Неабиякий талант і важка доля переплелися в особі одного з найвидатніших діячів “Розстріляного відродження”. Його життя і творчість — привід замислитися, скільки всього людина може встигнути за таке, здавалося б, коротке життя. Скільком подіям і тискам можна протистояти! Дізнайтеся про нього більше. Микола Куліш — один з найяскравіших та найбільш оригінальних українських драматургів першої половини

Continue reading Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша

Цитатна характеристика героїв “Мини Мазайла”

Пропонуємо розглянути за твором «Мина Мазайло» цитатну характеристику героїв. Вона допоможе вам краще запам’ятати кожного з персонажів. До того ж, після опрацювання цього матеріалу вам буде легше виконати ті завдання на ЗНО, де треба визначити, з якого твору цитата. Мокій: «юнак з чорним висипом, під носом і по підборіддю, з мрійними, але злими очима.», «він

Continue reading Цитатна характеристика героїв “Мини Мазайла”

Аналіз трагікомедії “Мина Мазайло” Миколи Куліша

Сподіваємося, ви вже прочитали цікаву і багатогранну драму, яку Микола Куліш написав неспроста. В ній майстерно відображено проблематику, актуальну й для сучасної України. Читайте уважно, можливо саме цей твір зможе стати чудовим прикладом, який ілюструватиме котрийсь із аргументів власного висловлення! Рід літератури: драма. Жанр: сатирична трагікомедія. Тема: художнє відтворення проблеми українізації у 20-30-х роках XX ст.; сатирич­не

Continue reading Аналіз трагікомедії “Мина Мазайло” Миколи Куліша

Типи речень за будовою, наявністю членів речення і ускладнювальних засобів

Раніше ми розглядали, якими можуть бути речення за метою висловлення і емоційним забарвленням. Зараз пропонуємо вам повернутися до їхнього іншого боку — структури. Будь-яке речення варто аналізувати за його будовою, складом граматичної основи, за наявністю другорядних членів речення,  необхідних членів речення та ускладнювальних засобів. Детально розберіть цю тему! За структурою речення поділяються на прості й

Continue reading Типи речень за будовою, наявністю членів речення і ускладнювальних засобів

Види речень за емоційним забарвленням

У попередній темі ми розглянули, якими бувають речення за метою висловлювання. Сподіваємося, ви добре засвоїли цю тему, адже сьогодні продовжуємо говорити про те, якими бувають речення. Звернімо увагу на їхнє емоційне забарвлення. Чим вони відрізняються і як це впливає на мовлення? Читайте далі! Розповідні, питальні й спонукальні речення можуть мати різний ступінь емоційного забарвлення. Одні

Continue reading Види речень за емоційним забарвленням

Типи речень за метою висловлювання

Ви вже знаєте, що речення – це осмислене, граматично та інтонаційно оформлене сполучення слів або окреме слово, що виражає відносно закінчену думку. Кожне речення виконує комунікативну функцію, тобто повідомляє інформацію та виражає емоції і виявлення волі мовця. Залежно від того, що мовець хоче сказати, розрізняють типи речень — розповідні, питальні та спонукальні. Про них — далі! Розповідне

Continue reading Типи речень за метою висловлювання