Підрядні обставинні речення ступеня і способу дії

Підрядні обставинні речення ступеня і способу дії

Починаємо розглядати підрядні обставинні речення. Підрядні речення бувають означальними, з’ясувальними, обставинними. Підрядні обставинні речення поділяються на такі види: підрядні місця, часу, ступеня і способу дії, мети, причини, умови, допустові, наслідкові. Сьогодні пропонуємо вам розглянути обставинні речення ступеня і способу дії.


Підрядні обставинні речення.
Підрядні обставинні речення ступеня і способу дії

Підрядними обставинними називаються речення, що вказують, як, за яких обставин відбувається дія в головному реченні, і відповідають на питання де? куди? коли? як? чому? за якої умови? тощо.

Підрядна частина в таких складних реченнях виступає щодо головної в ролі обставини або уточнює обставину в головній частині. Підрядні обставинні речення можуть стояти перед, після або в середині головного речення.

Підрядні обставинні речення поділяються на такі види: підрядні місця, часу, ступеня і способу дії, мети, причини, умови, допустові, наслідкові.

Підрядними реченнями ступеня і способу дії називаються такі речення, які вказують на спосіб або ступінь вияву дії, ознаки, названої в головному реченні, і відповідають на питання як? у який спосіб? якою мірою? наскільки?

підрядні речення приєднуються до певного слова або сполучення слів у головному реченні за допомогою сполучників як, що, щоб, ніби, наче, мов, чим…тим. У головній частині можуть бути співвідносні слова так, до того, такою мірою, стільки, настільки:

  • Справа настільки ясна, (на скільки?) що навряд чи потрібне обговорення (А. Головко).

Підрядні речення способу дії поділяються на непорівняльні та порівняльні. У складнопідрядному реченні з непорівняльним підрядним способу дії головне та підрядне речення співставляються без порівняння дій та процесів, про які в них ідеться:

  • Так тихо, хоч мак сій (М. Номис).

Коли ж дія головного речення порівнюється з дією підрядного, то це складнопідрядне речення з підрядним способу дії є порівняльним:

  • Червоні, жовтогарячі, жовті веселчані смуги були такі ясні, неначе горіли тихим полум’ям (І. Нечуй-Левицький).

Часто підрядні порівняльні речення бувають неповними:

  • На новому місці хлопці почувалися так, неначе вилізли з чорної нори на світло денне (І. Багряний).

Підрядні порівняльні речення слід відрізняти від порівняльного звороту, який є частиною простого речення. На відміну від підрядного порівняльного речення, порівняльний зворот не має присудка:

  • Як парость виноградної лози, плекайте мову! (М. Рильський)

Читайте також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *