Відмінювання прикметників

Відмінювання прикметників

Прикметник може змінювати рід число та відмінок. Відмінювання — важлива властивість прикметника. Вона допомагає узгоджуватися з іменником і робить нашу мову ще мелозвучнішою. Учасник ЗНО повинен розпізнавати і правильно відмінювати прикметники. А наші пояснення допоможуть легше засвоїти правила!


В однині розрізняють прикметники чоловічого, жіночого та середнього роду, який визначається родом іменника. Наприклад: головний біль, вищий ступінь, далека путь, довідкове бюро.

Категорія числа прикметників має аналогічний характер — форми числа прикметників узгоджуються з формами числа іменників, з тією лише різницею, що ознаки роду повністю нейтралізуються у множині. Наприклад: пріоритетні (напрями, сфери, завдання), державні (доходи, інвестиції, вкладення, витрати).


За характером закінчень прикметники поділяють на групи — тверду і м’яку (змішаний тип відмінкових закінчень мають лише прикметники з компонентом -лиций, -лице).

До твердої групи належать прикметники, які в називному відмінку однини мають закінчення: чоловічого роду —ий або нульове (жіночого роду -а, середнього роду -е), напр.: природний, зворотний, поточний, рад, готов, повинен, Ігорів, Миколин, Ольжин, Марин.

Зразок словозміни: 

Н. — природн-ий — природн-а — природн-е — природн-і

Р. — природн-ого — природн-ої — природн-ого — природн-их

Д. — природн-ому — природн-ій — природн-ому — природн-им

3. — як Н. або Р. природн-у як Н. як Н. або Р.

О. — природн-им — природн-ою — природн-им — природн-ими

М. — природн-ому (-ім) — природн-ій — природн-ому (-ім) — природн-их


Прикметники м’якої групи в називному відмінку однини чоловічого роду закінчуються на -ій (-їй), а жіночого роду на -я, середнього роду на -є, напр.: всесвітній, дорожній, безкраїй.

Зразок словозміни:

Н. — безкра-їй — безкра-я — безкра-є — безкра-ї

Р. — безкрай-ого — безкрай-ої — безкрай-ого — безкра-їх

Д. — безкрай-ому — безкрай-ою — безкрай-ому — безкра-їм

3. — як И. або Р. безкра-ю як Н. як Н. або Р.

О. — безкра-їм — безкрай-ою — безкра-їм — безкра-їми

М. — безкрай-ому — безкра-їй — безкрай-ому — безкра-їх

Запам ‘ятайте! У формах місцевого відмінка однини чоловічого та середнього роду в науковому та діловому стилях перевага надається закінченню -ому.


Вибір закінчення не залежить від значення прикметника. Єдиним винятком з цього правила є слова дружний і дружній, в яких закінчення є показником різного лексичного значення. Порівняйте: дружний — “який відбувається одночасно, спільно, погоджено, злагоджено”, і дружній — “який виражає прихильність, довіру, дружелюбність”.

Прикметник дружній входить до складу терміносполучення дружній вексель — “фіктивний вексель, що, на відміну від справжнього векселя, не має відповідного забезпечення і використовується особами, які домовилися надати один одному вексель”.

Винятком із загального поділу на групи є також прикметники чоловічого та середнього роду на -лиций, -лице. Наприклад: білолиций (-е), круглолиций (-е), червонолиций(-е), які мають змішаний тип відмінкової парадигми: в однині закінчення прикметників м’якої групи (крім називного та орудного відмінків), а в множині — твердої (крім називного).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *