Основні випадки чергування приголосних звуків

Основні випадки чергування приголосних звуків

Українській граматиці притаманне чергування приголосних. Розглянемо найбільш поширені випадки заміни приголосних.

Найчастіше трапляються чергування такого типу:

Нога — нозі — ніжка;

рука — руці — ручка;

вухо — у вусі — вушко.


Коли відбувається чергування приголосних звуків?

1. Словотворення іменників:

а) іменники чоловічого та середнього роду, що містять суфікси –ечок-ечк(о) та –ок:  сонце – сонечко, крильце – крилечко, їжак – їжачок;

б) іменники жіночого роду, що містять суфікси –ечк(а), -к(а), -еньк(а):  дорога – доріженька, доня – донечка.

Чергування в корені іменників відбувається в результаті додавання зменшено-лагідних суфіксів.


2. Словозміна іменників:

а) іменники чоловічого роду в кличному відмінку:  друг – друже, Олег – Олеже;

б) іменники в ході їхнього відмінювання:  покупка – покупці, знахідка – знахідці;

в) іменники жіночого роду в давальному відмінку:  тітка – тітці;

г) іменники жіночого, чоловічого та середнього роду в місцевому відмінку:  поріг – на порозі, оберіг – в оберезі.


3. Творення прикметників:

а) прикметники вищого ступеня порівняння, утворені за допомогою суфіксів –іш та –ш: головний – головніший, легкий – легший;

б) присвійні прикметники, що мають суфікс –ин:  свекруха – свекрушин;

в) прикметники, що утворені від іменників за допомогою суфікса –ськ:  рибак – рибацький, козак – козацький;

г) відносні прикметники, що мать суфікси –н, -оч:  дівчина – дівочий,  дорога – дорожній;

д) прикметники вищого ступеня, в яких приголосні з, г та ж наприкінці основи слова замінюються на –жч-:  важкий – важчий;

є) прикметники вищого ступеня порівняння, в яких приголосний с та суфікс –ш замінюються на –щ: наприклад, красивий – кращій;

ж) прикметники, при утворенні яких кінцеві приголосні ц та к та суфікс –н замінюються на –чн: яйце – яєчний.


4. Чергування дієслів

Чергування в дієсловах відбувається в багатьох випадках, і найчастіше відбувається чергування наступних приголосних: с – ш, х – ш, з – ж, т – ч, к – ч, ск – шч, г – ж, ст – шч, ск – шч. д – дж, зд – ждж.

Наприклад, ходити – ходжу, крутити – кручу, бігти – біжу, висіти – вишу.

Увага! Не в усіх подібних випадках здійснюється чергування:  водити – воджу, але возити – вожу.

Запам’ятайте винятки, в яких не відбувається чергування: вчорашній, торішній, рушник, соняшник, мірошник.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *