Синоніми в українській мові

Синоніми в українській мові

Синоніми – важливі мовні елементи. Вправне оперування синонімами свідчить про високий рівень культури мови та ерудованість мовця. А вправне застосування синонімів у творах і власних висловленнях подарує вам кілька незайвих балів. Тому з’ясовуймо деталі: що таке синоніми, якими вони бувають і коли їх застосовувати!


Синоніми – слова, що відрізняються звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в значенні або з різним стилістичним забарвленням.

Синонімами можуть бути майже всі частини мови:

  • угода, договір, контракт (іменники);
  • веселий, жартівливий, смішний (прикметники);
  • скаржитися, жалітися нарікати (дієслова);
  • випадково, ненароком, несподівано, помилково, непередбачено, (прислівники);
  • півтораста, сто п’ятдесят (числівники);
  • всякий, кожний, будь-який (займенники);
  • біля, коло, край, при, побіля (прийменники);
  • наче, неначе, ніби, нібито, неначебто, мов, немов, немовби, немовбито (сполучники);
  • майже, приблизно, десь, мало не, трохи не, ледве не (частки).

 


Синонімами можуть бути слова, які належать до однієї частини мови.

Синоніми, що виражають спільне для всіх слів поняття, об’єднуються в синонімічні ряди. Кожний такий ряд починається зі стрижневого слова, або домінанти – найуживанішого серед інших (зазвичай це слово стилістично нейтральне, основне, найменш емоційно забарвлене і таке, що найповніше і найточніше виражає значення всього ряду): говоритиглаголити, ректи, балакати, базікати.

За різними класифікаціями синоніми поділяють на:

1) абсолютні і неповні (останніх у мові найбільше);
2) однокореневі  і різнокореневі;
3) загальномовні та контекстуальні.

Абсолютні синоніми, або ще їх називають слова-дублети, зазвичай зустрічаються у термінології (вони взаємозамінні і не мають відтінків у значеннях): мовознавство – лінгвістика, апеляція – звертання, вклад – внесок.

Неповні синоніми – це синоніми, які мають відтінки у значеннях: сміливий, мужній, відважний…

Однокореневі синоніми: дерево, деревце, деревина, деревинка.

 

Різнокореневі синоніми: відокремлювати, відділяти, відривати, відламувати, відколювати…

Контекстуальні синоніми – це слова, що набувають синонімічності тільки в певному контексті: Один я на світі без роду, і долястеблина-билина на чужому полі (Т. Ш.). Виділені слова – контекстуальні синоніми.

У синонімічні відношення вступають і власні назви: Суомі – Фінляндія, Країна тисячі озер – Карелія.


Читайте також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *