Омоніми


Омоніми – слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою лексичні значення

Омоніми потрібно відрізняти від багатозначних слів. Багатозначні слова мають спільний елемент (наприклад, голова у всіх своїх значеннях: голова людини, голова правління, голова колони тощо має спільне значення – те, що керує, перебуває попереду), значення омонімів не мають нічого між собою спільного: коса (сплетене волосся) – коса (сільськогосподарське знаряддя) – коса (мілина на річці чи у морі).

Увага! Користуючись “Тлумачним словником”, звертай увагу на цифрові позначки: 1…. 2. … (багатозначні слова). Цифра над словом праворуч – омоніми.

Особливу групу становлять міжмовні омоніми. Наприклад: укр. – чоловік, неділя, луна, люлька, баня, шар і рос. – человек, неделя, луна, люлька, баня, шар. У розмовному мовленні ці слова часто плутають. Замість укр. тиждень живають рос. неділя, замість лазнябаня, замість куляшар. Тому, вживаючи такі слова, треба враховувати, що значення їх в обох мовах різні.

Омоніми

Лексичні омоніми Омофони Омографи Омоформи
Міна1. Вираз обличчя. Міна2. Вибуховий снаряд. слова, в яких однаковим є тільки звучання, а значення й написання різні слова, в яких однаковим є тільки написання, а звучання і значення різні слова з однаковим звучанням, що збігається у певних граматичних формах
сонце – сон це, проте – про те, шпак – Шпак, бони – бонни, віла – вілла, зашию – за шию зáмок – замóк, дорогá – дорóга, брáти – брати́ руда (корисні копалини)    – руда (колір )кішка; три (числівник) три (дієслово)

Увага! Існують омоніми і на рівні власних назв: Алжир (місто і країна), Балхаш (місто і озеро).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.