Односкладні речення і їх головні члени

У тестах ЗНО чи не завжди є завдання, в якому треба визначити тип односкладного речення. У цьому матеріалі детально описано кожен тип односкладного речення із кількома прикладами. Добре сконцентруйтеся на правилах і постарайтеся засвоїти матеріал. Лише трішки зусиль і зможете зарахувати до своєї скарбнички ще одне правильно виконане завдання на тестуванні. Односкладними називають речення з

Continue reading Односкладні речення і їх головні члени

Правопис слів іншомовного походження

Глобалізація призвела до появи в українській мові великої кількості іншомовних слів. Їх письмо дещо відрізняється від українських слів. Ці правила допоможуть вам не вагатися у тому, як їх написати. ПРИГОЛОСНІ  L 1. L у словах іншомовного походження передається твердим або м’яким л — залежно від того, як узвичаєне те чи інше слово в українській мові: а) л твердим (л, ла, ло, лу) у словах: арсенал,

Continue reading Правопис слів іншомовного походження

Правила чергування у – в, і – й

В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і префікси у-, в- у словах. У вживаємо для того, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови: між приголосними: наш учитель, десь у хлібах кричав перепел;  на початку речення перед приголосним: У присмерку літають ластівки так низько (Д. Павличко);

Правила переносу слів з рядка в рядок

Слова з рядка в рядок переносимо за складами. Проте не можна плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. З голосними фонемами в усному мовленні пов’язаний по­діл слова на склади, у писемному — допустимі переноси час­тин слова з рядка в рядок. У слові стільки складів, скільки є голосних звуків. Приголосний, який стоїть безпосередньо перед голосним і

Continue reading Правила переносу слів з рядка в рядок

Поділ слів на склади і правила переносу

Поділ слова на склади характерний для української мови. Цю тему необхідно засвоїти всім, хто вивчає українську мову, адже вона дуже важлива. Поділ слів на склади ліг в основу правил переносу частин слів із одного рядка в інший. Тому гайда з’ясовувати особливості! Склад — це частина слова, складена з одного чи кількох звуків і вимовлена одним

Continue reading Поділ слів на склади і правила переносу

Звуки і букви. Передача звуків на письмі

Звуки ми вимовляємо й чуємо, а на письмі їх передаємо буквами (літерами). Букви — це умовні знаки, якими передано на письмі звуки мовлення. Як бачимо, ці обидві системи взаємопов’язані і чудово доповнюють одна одну. З’ясуйте характеристики українського алфавіту та особливості передачі звуків на письмі. Сукупність букв, розташованих у певному порядку, називають алфавітом (або азбукою, абеткою).

Continue reading Звуки і букви. Передача звуків на письмі

Коли слова пишуться через дефіс? 10 правил

Не знаєте, коли слова пишуться через дефіс? Вагаєтеся щоразу, як їх треба вжити у своєму висловленні? Тоді наш матеріал для вас! Тут ми постараємося максимально детально і, водночас, лаконічно розібрати випадки написання слів з дефісом. Усього десять правил допоможуть вам легко засвоїти тему і більше не робити помилок. Мотайте на вус! Через дефіс пишуться слова,

Continue reading Коли слова пишуться через дефіс? 10 правил

Правила вживання м’якого знака

М’який знак в українські мові використовують для пом’якшення звуків. М’якість приголосних звуків на письмі передається: спеціальною літерою – Ь (м’яким знаком); йотованими буквами я, ю, є, ї , де перший звуковий елемент [й] пом’якшує попередній приголосний: ляля, няня, люд, сяду; наступним голосним звуком [i]: тінь, пісня, зірка, сіно, ніс. М’який знак пишемо: 1) після букв д, т,

Continue reading Правила вживання м’якого знака

Правопис великої літери

Одними із найбільш важливих правил в українські мові є правила вживання великої літери. Бо коли виникає потреба написати про якусь власну назву, події чи місця, то її використання не уникнути. Ці правила допоможуть писати власні назви правильно! З великої літери пишуть: 1. Перше слово, яким починається речення після крапки, трьох крапок, знака оклику, знака питання,

Continue reading Правопис великої літери

Правила вживання апострофа

Для позначення на письмі твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, є, ї вживають апостроф. Він вказує, що буквами я, ю, є позначено два звуки. У словах, де я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного, апостроф не ставлять. Апостроф перед я, ю, є, ї ставлять: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо,

Continue reading Правила вживання апострофа