Тема, ідея, мотив художнього твору

Тема, ідея, мотив художнього твору

Кожен аналіз літературного твору варто починати з визначення його теми, ідеї та мотиву. Між ними існує тісний смисловий і логічний зв’язок, завдяки якому художній текст сприймається як єдність форми і змісту. Правильне розуміння значення літературознавчих термінів “тема”, “ідея” і “мотив” дозволяє встановити, наскільки точно автор зумів втілити свій творчий задум і чи вартим читацької уваги є його твір.


Тема художнього твору — це коло подій, життєвих явищ, представлених у художньому творі, у тісному зв’язку з проблемами, які з них постають і потребують осмислення.

Тема включає:

 1. життєвий матеріал, що охоплює:
  — події, вчинки персонажів або їхні думки, переживання, на­строї, прагнення, у процесі розгортання яких розкривається суть людини;
  — сфери застосування сил та енергії людини (родина, інтим­не чи громадське життя, побут, виробництво тощо);
  — час, відображений у творі: з одного боку, сучасне, минуле чи майбутнє, з другого — короткий або тривалий;
  — коло подій і персонажів (вузьке чи широке).
 2. проблеми, порушені у творі на основі відображеного життєвого матеріалу:
  — загальнолюдські;
  — соціальні;
  — філософські;
  — моральні;
  — релігійні тощо.

Ідея твору – ядро авторського задуму, основна думка про змальовані у творі явища, висвітленню якої підпорядковані всі образи і художні засоби твору (ідеали і переконання, які автор прагне донести до читача через свій твір).

Ідею твору можна характеризувати:

 •  за щаблями втілення:
  — ідейний задум автора;
  — естетична оцінка зображеного або авторське ставлення до зображеного;
  — висновок читача чи дослідника;
 • за параметрами проблематики:
  — загальнолюдська;
  — со­ціальна;
  — філософська;
  — моральна;
  — релігійна тощо.
 • за формою втілення:
  — художньо втілена (через картини, образи, конфлікти, предметні деталі);
  — заявлена прямо (лірич­ними чи публіцистичними засобами).

Мотив у художньому творі – тема ліричного твору (іноді другорядні теми, що доповнюють основну); найменший елемент сюжету. Мотив — проста складова частина сюжету, тема ліричного твору.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *