Поділ слів на склади і правила переносу

Поділ слова на склади характерний для української мови. Цю тему необхідно засвоїти всім, хто вивчає українську мову, адже вона дуже важлива. Поділ слів на склади ліг в основу правил переносу частин слів із одного рядка в інший. Тому гайда з’ясовувати особливості! Склад — це частина слова, складена з одного чи кількох звуків і вимовлена одним

Continue reading Поділ слів на склади і правила переносу

Звуки і букви. Передача звуків на письмі

Звуки ми вимовляємо й чуємо, а на письмі їх передаємо буквами (літерами). Букви — це умовні знаки, якими передано на письмі звуки мовлення. Як бачимо, ці обидві системи взаємопов’язані і чудово доповнюють одна одну. З’ясуйте характеристики українського алфавіту та особливості передачі звуків на письмі. Сукупність букв, розташованих у певному порядку, називають алфавітом (або азбукою, абеткою).

Continue reading Звуки і букви. Передача звуків на письмі

Коли слова пишуться через дефіс? 10 правил

Не знаєте, коли слова пишуться через дефіс? Вагаєтеся щоразу, як їх треба вжити у своєму висловленні? Тоді наш матеріал для вас! Тут ми постараємося максимально детально і, водночас, лаконічно розібрати випадки написання слів з дефісом. Усього десять правил допоможуть вам легко засвоїти тему і більше не робити помилок. Мотайте на вус! Через дефіс пишуться слова,

Continue reading Коли слова пишуться через дефіс? 10 правил

Правила вживання м’якого знака

М’який знак в українські мові використовують для пом’якшення звуків. М’якість приголосних звуків на письмі передається: спеціальною літерою – Ь (м’яким знаком); йотованими буквами я, ю, є, ї , де перший звуковий елемент [й] пом’якшує попередній приголосний: ляля, няня, люд, сяду; наступним голосним звуком [i]: тінь, пісня, зірка, сіно, ніс. М’який знак пишемо: 1) після букв д, т,

Continue reading Правила вживання м’якого знака

Правопис великої літери

Одними із найбільш важливих правил в українські мові є правила вживання великої літери. Бо коли виникає потреба написати про якусь власну назву, події чи місця, то її використання не уникнути. Ці правила допоможуть писати власні назви правильно! З великої літери пишуть: 1. Перше слово, яким починається речення після крапки, трьох крапок, знака оклику, знака питання,

Continue reading Правопис великої літери

Правила вживання апострофа

Для позначення на письмі твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, є, ї вживають апостроф. Він вказує, що буквами я, ю, є позначено два звуки. У словах, де я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного, апостроф не ставлять. Апостроф перед я, ю, є, ї ставлять: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо,

Continue reading Правила вживання апострофа

Як визначити відміну іменника: таблиця

Як визначити відміну іменника? Насправді це не так уже і складно, але з цим завданням, зазвичай, не можуть упоратися багато школярів. У нашому матеріалі ви знайдете основні правила щодо визначення відмін іменників.  До першої відміни належать іменники жіночого й чоловічого родів: які в називному відмінку однини мають за­кінчення -а (-я): хмара, буря, мрія, сирота, лелека, Микола;

Continue reading Як визначити відміну іменника: таблиця

Композиція художнього твору: сюжет, позасюжетні елементи

Усі літературні твори мають побудову. “Каркас” творів часто будують за однією схемою, яку називають композицією. Композиція кожного художнього твору є більш-менш сталою. Будь-який літературний твір має сюжет і позасюжетні елементи. Учасникові ЗНО важливо знати елементи композиції та вміти визначати елементи твору. Композиція — побудова літературного твору, співвідношення всіх його компонентів, що створює цілісну картину і

Continue reading Композиція художнього твору: сюжет, позасюжетні елементи

Правила вживання м’якого знака: таблиця

Правила вживання м’якого знака, здавалося б, вивчити не складно, але, чомусь, учні допускають чимало помилок у словах, де без цієї літери ну ніяк не обійтися. А часом пишуть її там, де не треба — про всяк випадок. Ця таблиця допоможе легко запам’ятати правила вживання “ь” (м’якого знака) в українській мові. Всього декілька нескладних правил допоможуть

Continue reading Правила вживання м’якого знака: таблиця

Числівник як частина мови

Чи змогли б ви обійтися без числівників у повсякденному житті? Без них ні годину не визначиш, ні пиріжків не порахуєш, ні за морозиво не розрахуєшся! Усюди ж треба використовувати назви чисел: десятків, сотень, тисяч. Деколи використовуємо дробові числівники, часом — збірні чи неозначено-кількісні. Тому усі типи числівників треба знати і правильно вживати. Нижче наводимо всі

Continue reading Числівник як частина мови