Особливості правопису числівників

Особливості правопису числівників


А ви знаєте, як правильно писати числівники? Часто вагаєтеся в написанні числівників двохсотий чи стотисячний? А будинок у вас досі двохповерховий (замість двОповерхового)? Тоді повторіть правила написання числівників. Пам’ятайте: відмінювання і написання числівників — це теми, які часом можуть завести в глухий кут навіть філолога. Тож вчімо правопис числівників і забуваймо про сумніви!


Отож:

1. У складних числівниках (пишемо одним словом) у кінці першої частини м’який знак НЕ ставимо.
Наприклад: п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, п’ятсот, шістсот, дев’ятсот; а також: п’ятнадцять, шістнадцять.

2. Порядкові числівники на –сотий, –тисячний, –мільйонний, –мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто і дев’яносто).
Наприклад: двохсотий, двохтисячний, трьохтисячний, двадцятип’ятитисячний, трьохсотпятдесяти-мільйонний, (але: стотисячний).

3. У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється.
Наприклад: п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.

4. На початку складних слів (прикметників, іменників) числівники один, два, три, чотири мають відповідно форми одно-, дво-, три-, чотири-.
Наприклад: одно
звучнийдвоповерховий (не «двохповерховий»), триярусний (не «трьохярусний»), чотиривісний, чотирикутник (не «чотирьохкутник»).

Натомість форми двох-, трьох-, чотирьох– вживаються лише перед частинами, що починаються з голосного.
Наприклад: двохелементнийтрьохактнийчотирьохатомний.

5.Числівники п’ять і більше (крім сто і дев’яносто) на початку складних слів мають форму родового відмінка – п’яти-.
Наприклад: п’ятиденнийп’ятдесятирічний, п’ятисоткілограмовий (але: стодоларовий).

Це стосується і числівників два, тричотири, якщо вони є частиною складеного числівника.
Наприклад: двадцять два роки – двадцятидвохрічний (але: дворічний), тридцять три дні – тридцятитрьохденний (але: триденний).

6. Якщо перша частина відчислівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується безпосередньо до цифр за допомогою дефісу.
Наприклад: 49-мільйонний, 12-поверховий, 86-відсотковий, 250-квартирний, 125-іччя (читається: сорокадев’ятимільйонний, дванадцятиповерховий,
вісімдесятишестивідсотковий, двохсотп’ятдесятиквартирний, стодвадцятип’ятиріччя
).


7. Літери дописуються до цифр лише на позначення порядкових числівників.

І тут ми застосовуємо такі правила скорочення:

8. Нарощення має містити одну літеру, якщо числівник закінчується:

  • на два голосних:
    Наприклад: з першою премією – з 1-ю премією, до другої перешкоди – до 2-ї перешкоди, з восьмої ранку –  з 8-ї ранку.
  • на приголосний:
    Наприклад: у сімдесятих роках – у 70-х рр., на початку дев’яностих років – на початку 90-х років;
  • на -й:
    Наприклад: тисяча дев’ятсот дев’яностий рік – 1990-й рік,  третій поверх – 3-й поверх, сьомий за рахунком – 7-й за рахунком.

9. Нарощення має містити дві літери, якщо закінчення числівника має приголосний та голосний.
Наприклад:  з шістьма учасниками – з 6-ма учасниками, з дев’ятьма студентами – з 9-ма студентами, у тисяча дев’ятсот дев’яностому році – у 1990-му році.

АЛЕ! Від основи літери НЕ відриваються:

Наприклад: перша — 1-а, друга — 2-а, третя — 3-я, тре­тю — 3-ю, сьому — 7-у, десяту — 10-у.

10. До римських цифр літери не додаються.
Наприклад: І квартал, у ІІ кварталіпочинаючи з ІІІ кварталу.


Це — основні правила написання числівників. Здавалося б, нічого складного, але на письмі люди допускають багато помилок, пов’язаних із їхнім правописом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *