Пароніми. Як не сплутати подібні слова?

Пароніми. Як не сплутати подібні слова?

Друзі, лексика української мови дуже багата. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Для кожного, хто вивчає українську мову, надзвичайно важливо знати про пароніми. У нашому мовленні та мові художніх творів вони траляються часто. Саме вони часто спричиняють каламбури у нашому мовленні і помилки у написанні творів. Пропонуємо з’ясувати про них більше!


Пароніми

Пароніми — це слова, що мають подібність у морфологічній будові (близькі за фонетичним складом), але розрізняються за значенням:

  • уява (здатність уявляти — плід уяви) — уявлення (знання, розуміння чогось — помилкове уявлення);
  • гривня (грошова одиниця) — гривна (металева шийна прикраса у вигляді обруча);
  • кампанія (сукупність заходів, спрямованих на виконання певного завдання) — компанія (група осіб, пов’язаних певними інтересами або торговельне чи промислове товариство).

Пароніми близькі до омонімів, але не тотожні з ними.

Між паронімами можуть встановлюватися синонімічні (блискучий — лискучий, блукати — блудити, повноваження — уповноваження, особистий — особовий), антонімічні (прогресивний — регресивний, густо — пусто, іммігрант — емігрант) відношення.

 Як і омоніми, пароніми є широко вживаними в різних стилях, а також вживаються у мовленні для створення каламбурів.

Наводимо добірку ілюстрацій, які допоможуть краще запам’ятати тему ⤵

 
  
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *