Голосні звуки


В українській мові всього є 38 звуків, вони поділяються на голосні і приголосні

Голосні звуки утворюються за допомогою голосу, їх усього 6. До них відносяться: [а],[о],[е],[и],[у],[і].

В основі класифікації голосних лежить різне положення губ і язика при вимові голосних звуків.

голосні звуки

Губи беруть активну участь у створенні лише двох голосних [о] та [у], які називають лабіалізованими, тобто огубленими. Всі інші голосні звуки, а саме [а],[е],[и],[і], – належать  до нелабіалізованих, або неогублених.

Поділ голосних на групи за положенням язика має два критерії: підняття (рух угору-вниз) та ряд (рух уперед-назад). Рядів є всього три: передній, середній та задній. В українській мові фонем середнього ряду немає. До переднього ряду належать [і],[и],[е], а заднього, відповідно, – [а],[о],[у].

Розрізняють також три види підняття язика: низьке, середнє, високе. Голосні звуки [і],[у] творяться за допомогою високого підняття, [и] дещо зниженого, порівняно з попередніми, але вищим за середнє підняття, до якого належать  фонеми [е] та [о], тому підняття [и] класифікують як високо-середнє. Низьке пілняття має [а].

Узагальнимо усі види голосних фонем у таблиці:

Класифікація голосних звуків

підняття високе високо-середнє середнє низьке
ряд передній і и е
середній
задній у о а

 

Не забуваймо, що українська літера “и” – це російська “ы”, а російська “и” –це українська “і”, хоча за вимовою всі ці звуки дещо відрізняються.

Голосні звуки для лінивих – відеоурок

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.