Теорія літератури: поняття роду і жанру

Теорія літератури: поняття роду і жанру

До теорії літератури час від часу треба звертатися всім школярам, які вивчають літературу, а особливо старшокласникам. Тому сьогодні пропонуємо розглянути поняття роду і жанру, з’ясувати, які жанри поширені в межах кожного з літературних родів. Обіцяємо: буде інформативно і доступно. 

Якщо добре запам’ятати ці роди літератури, то можна буде без особливих зусиль добрати декілька додаткових балів на ЗНО з української літератури.


За способом зображення життя художні твори діляться на три лі­тературні роди — лірику, епос і драму.

Твори кожного літературного роду можуть бути різних жанрів.

У ліричних творах автор передає почуття, переживання, думки, настрої людей, викликані певними життєвими обставинами. Зазвичай вони є віршованими і позбавлені сюжету.

Види лірики:

 • інтимна (особиста)
 • пейзажна
 • громадянська
 • патріо­тична
 • філософська
 • також виокремлюють політичну й медитативну.

Жанри ліричних творів:

 1. Ліричний вірш
 2. Пісня
 3. Елегія
 4. Ідилія
 5. Гімн
 6. Епіграма та ін.

В епічних творах письменник в описово-розповідній формі зобра­жує події, людей і їхні вчинки. Епічні твори здебільшого прозові за фор­мою й обов’язково мають сюжет.

Жанри епічних творів:

 1. Оповідання
 2. Новела
 3. Повість
 4. Роман
 5. Казка та ін.

Твори, що поєднують ознаки лірики й епосу, називають ліро-епічними.

Жанри ліро-епічних творів:

 1. Байка
 2. Поема
 3. Балада
 4. Дума
 5. Історична пісня та ін.

Драматичні твори призначені для постановки на сцені, у них жит­тя й характери показано через діалоги й монологи дійових осіб; ці тво­ри характеризуються єдністю місця, часу й дії.

За формою вони бувають як прозові, так і віршовані. За основу сюжету драматичного твору взято конфлікт.

Жанри драматичних творів:

 1. Власне драма
 2. Трагедія
 3. Комедія
 4. Трагі­комедія
 5. Водевіль.

Читайте також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *