Займенник

Поговоримо про займенники? Наше щоденне мовлення без них ну нікуууууди не годиться. Тому всім-всім важливо знати, коли їх доречно вживати, як правильно писати і відмінювати. Досі вагаєтеся? Тоді наш матеріал для вас! Займенник – це самостійна змінна частина мови, яка лише вказує на предмети, їхні ознаки або кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання

Continue reading Займенник

Прикметник як частина мови

Наше повсякденне мовлення та письмо не може існувати без прикметників. Їх ми використовуємо чи не в кожному реченні. Назвати ознаку предмета чи приналежність комусь можна лише за допомогою прикметника. Тому ознайомтеся з правилами, наведеними нижче, і запам’ятайте морфологічні ознаки прикметника та розряди прикметників за значенням Прикметник — це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає

Continue reading Прикметник як частина мови

Частини мови

Частини мови. В українські мові вирізняються десять частин мови – 6 самостійних, 3 – службових і вигук самостійні (повнозначні), оскільки слова з цих частин мови можуть виконувати синтаксичні ролі членів речення (підмет, присудок, додаток, означення та обставини) службові (неповнозначні) слова не виконують синтаксичних ролей у реченні, до них не можна поставити питань, є незмінюваними Окремою частиною є вигук.

Синоніми

Синоніми — важливі мовні елементи. Вправне оперування синонімами свідчить про високий рівень культури мови та ерудованість мовця. А вправне застосування синонімів у творах і власних висловленнях подарує вам кілька незайвих балів. Тому з’ясовуймо деталі: що таке синоніми, якими вони бувають і коли їх застосовувати! Синоніми — слова, що відрізняються звуковим складом, але означають назву одного

Continue reading Синоніми

Омоніми

Омоніми – слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою лексичні значення

Антоніми

Антоніми – слова з протилежними значеннями. Антоніми, як і синоніми, належать до однієї частини мови. Антонімами можуть бути іменники (радість – смуток), прикметники (молодий – старий), дієслова (будувати – руйнувати), прислівники (угору – вниз), займенники (усі – ніхто). Іноді антоніми розрізняються префіксами: друг – недруг, грамотний – безграмотний, заходити – виходити. Антоніми також поділяють на

Continue reading Антоніми

Голосні звуки

В українській мові всього є 38 звуків, вони поділяються на голосні і приголосні Голосні звуки утворюються за допомогою голосу, їх усього 6. До них відносяться: [а],[о],[е],[и],[у],[і].

Вживання літери Ґ

Літера “Ґ” використовується в українській мові не надто часто, але все ж є окремі слова, які її вимагають і ми не можемо ігнорувати це! Хоча конкретних правил вживання ґ немає, але все ж є конкретний набір слів, який варто запам’ятати.

Про Іменник коротко

Визначення іменника та його граматичне значення Морфологічні ознаки Синтаксична роль Групи іменників Способи творення Відмінювання іменників