Порядок слів у реченні

Часом від того, як ви розташовуєте слова в реченні, може докорінно змінитися його суть. Тому треба уважно ставитися до побудови речення. Тут ми пояснюємо, який порядок слів у реченні є правильним і чому деколи інверсія може шкодити логіці викладу. Читайте і мотайте на вус! Порядок слів — це властиве мові взаємне розміщення членів речення при

Continue reading Порядок слів у реченні

Граматична основа речення

Друзі, ви вже знаєте, що Речення — це основна граматично оформлена, інтонаційно завершена мовна одиниця, яка виражає самостійну думку. Воно може складатися з одного слова або групи слів. Граматичну основу часом ще називають предикативним центром речення. Вона є основною частиною речення і складається з його головних членів — підмета і присудка. Трапляються речення, в яких є тільки один

Continue reading Граматична основа речення

Речення як основна синтаксична одиниця

Ось ми й перейшли до вивчення речення. Розгляньмо, що таке речення, які ознаки характерні для речень, які його основні складові. Цей матеріал містить багато нового, але ж і цікаааавого. Гайда з’ясовувати особливості речень! В ієрархічній системі синтаксичних одиниць речення посідає центральне місце. Воно розглядається, з одного боку, як одиниця, що утворюється зі слів і словосполучень,

Continue reading Речення як основна синтаксична одиниця

Класифікація словосполучень

Сьогодні закінчуємо із словосполученнями. Але… не надовго. Тому ще розглянемо їхню класифікацію. Тут ми подаємо три класифікації словосполучень: за структурою; за характером зв’язку компонентів; залежно від морфологічного вираження головного сло­ва. Гайда з’ясовувати особливості! Залежно під принципу, що береться за основу, словосполу­чення можуть класифікуватися по-різному. За структурою (кількістю складових частин) вони поділяються на дві структурні моделі

Continue reading Класифікація словосполучень

Типи зв’язку слів у словосполученні

Друзі, це важлива тема. Види зв’язку слів у словосполученні зовсім не складно вивчити, головне — добре з’ясувати всі нюанси. Тут ми детааааально розповіли про кожен із типів зв’язку. Тому не відкладайте у довгу шухляду! Словосполучення будують на основі підрядного зв’язку між словами, що входять до їх складу. Суть цього зв’язку поля­гає у граматичній залежності одного

Continue reading Типи зв’язку слів у словосполученні

Синтаксичні відношення у словосполученні

Продовжуємо розглядати словосполучення. Які відношення є між словами, що входять до словосполучення? Як їх розрізнити? Що характерно для кожного із типів сполучень? Усе тут ⤵ Слова, що входять до складу словосполучень, перебувають у певних семантико-синтаксичних відношеннях, які, у свою чер­гу, ґрунтуються на взаємодії їх лексичних значень і граматич­них форм. Ці відношення зводяться до трьох основних різно­видів:

Continue reading Синтаксичні відношення у словосполученні

Словосполучення як синтаксична одиниця

Друзі, настав час переходити до синтаксису. Цей розділ мовознавства для когось може здатися складним, але ми постараємося детально з’ясувати всі особливості словосполучень, речень і зв’язків між словами у них, щоб  у вас не залишилося запитань. Гайда до праці! Синтаксис (від гр. sintaxis — упорядкування, складання) вивчає будову cловосполучень і речень. Синтаксис тісно пов’язаний з морфологією, бо в ньому

Continue reading Словосполучення як синтаксична одиниця

Цікаві факти про кіноповість “Україна в огні”

Цей матеріал для тих, кого захопила кіноповість. Такі читачі хочуть знати більше про твір і його особливості. Звичайного аналізу для них мало. Хотіли? Маєте! Тут найґрунтовніший матеріал про “Україну в огні”. Гайда дізнаватися більше! Історія і післяісторія Цю кіноповість про невимовні страждання україн­ців від фашистів у роки другої світової війни та сумні “здобутки” довоєнного більшовицького

Continue reading Цікаві факти про кіноповість “Україна в огні”

10 фактів про Олександра Довженка

Тут зібрано те, чого ви могли не знати про видатного письменника та кінематографіста. Лише найцікавіше, лише факти. Гайда дізнаватися більше! 1. Сім’я Сім’я, в якій народився Олександр Довженко, – найяскравіша ілюстрація тяжкого становища українського села кінця 19-о – початку 20 століття. Грамотним був лише дід Сашка, батько, мати, бабуся і прабабуся – ні. “Батько ніколи не пробачив дідові

Continue reading 10 фактів про Олександра Довженка

Правопис часток

Частки з різними частинами мови пишуться разом, окремо і через дефіс. Але важливо знати, у яких випадках як написати. Тому беріть на замітку, щоб не допускати помилок на ЗНО. Разом пишуться: 1) частки аби-, де-, чи-, що-, як-, -ся (-сь) у складі будь-якої частини мови; абиколи, абихто, деякі, декуди, чимало, щодня, якнайбільше, колись, будуватися(сь), кудись. Якщо

Continue reading Правопис часток