План і схема роботи над твором

План і схема роботи над твором

Уміння складати план твору і знання схеми роботи над ним — важливі складові вдалого написання. І дати собі раду з ними не так уже й складно! Тут ми подаємо кілька правил, які неодмінно стануть вам у нагоді.


1. З’ясуйте, чим є формулювання вашого висловлювання (це тема чи ідея).
2. Якщо це ідея, починайте добирати до неї докази, якщо згодні, або контраргументи, якщо не згодні.
3. Якщо формулювання теми подано у формі розповідально-називного речення, то перебудуйте його в питальне речення (ключове слово). Дайте відповідь на це запитання і отримаєте головну думку вашого твору (ідею).

Ідея — це висновок вашого твору. Таким чином, правильне планування твору починається не зі вступу, а з кінця, тобто з висновку.

4. Сформулювавши висновок (ідею), доберіть до нього докази. Відберіть найбільш сильні аргументи, подивіться, щоб вони не збігалися, відкиньте найбільш слабкі та спірні. Докази, які залишилися, розподіліть у певній послідовності (за хронологією, за важливістю доказів тощо). Таким чином, ми отримуємо план основної частини твору.

5. Дивлячись на основну частину твору і висновок, необхідно вирішити, який варіант тези краще підійде в цьому випадку. Якщо всі докази проводять одну й ту саму ідею, то краще взяти твердження. Якщо ж основна частина побудована як дослідження, тобто з’ясування сильних або слабких сторін того чи іншого явища, характеру, думки, то тезу краще сформулювати у формі проблемного запитання.

6. Тепер, коли зрозуміла логіка в побудові твору, необхідно продумати вступ (зачин), який мас підвести до тези (ствердження або запитання). Вибирайте тип вступу у відповідності до змісту теми.

Не починайте продумувати твір зі вступу. Обмірковування  вступу заключний етап роботи в плануванні твору.

7. Не забувайте про зв’язки між окремими частинами твору. «Шви» повинні бути непомітними. Кожна наступна частина має плавно витікати з попередньої.

8. Спланувавши твір, починайте створення чорнового варіанта.

9. Закінчивши чернетку, відверніть свою увагу на хвилину, а потім подивіться на твір та оцініть його. Читаючи чернетку, перевірте наявність орфографічних, пунктуаційних, граматичних, мовленнєвих, стилістичних, логічних, фактичних помилок. Виправте їх, тобто проведіть редагування тексту:

  • викресліть зайве, неінформативні речення або їхні частини;
  • розділіть на два-три речення заплутані фрази;
  • замініть невдалі слова і вирази більш вдалими і т.п.

10. Відредагувавши чернетку, перепишіть твір начисто. Прочитайте два-три рази, ще раз перевірте його для того, щоб уникнути помилок.


В основу твору може лягти будь-який матеріал. У залежності від джерел матеріалу твори поділяються на такі види:

1) на основі особистих спостережень і вражень;
2) на основі опосередкованого досвіду (почерпнутого з писемних джерел, картин, вистав, кінофільмів, радіо- та телепрограм);
3) на основі використання матеріалу з різних джерел (власні спостереження переплітаються з опосередкованим досвідом).


План твору

Будь-який твір починається з визначення його теми, мети та складання плану.

План твору це схема композиції твору, яка будується на  основі авторського задуму, що визначає основний зміст майбутнього тексту.

У процесі роботи над твором план може зазнавати певних змін та уточнень. Це зумовлено прагненням викласти своє висловлювання у найбільш завершеному вигляді.

З метою запобігання помилкам під час складання плану слід пам’ятати:

1. Кожен пункт плану має відображати одну з важливих мікро-тем висловлювання.
2. Поділ на пункти потрібно здійснювати на основі пропорційності, тобто обсяг усіх пунктів плану має відповідати змістові цілої теми.
3. Пункти плану не повинні збігатися між собою (матеріал одного розділу не повинен потрапити в інший розділ, щоб запобігти непотрібним повторам і плутанині).
4. План має зберігати наступність і підпорядкованість розділів.

У добре складеному плані можна чітко виділити три основні логіко-композиційні частини.


Приклад простого плану до твору-роздуму
«Основні мотиви поетичної творчості Василя Симоненка»

1. Василь Симоненко — це народна совість в українському письменництві.
2. Громадянська поезія.
3. Пейзажна лірика В. Симоненка.


Приклад складного плану до твору-міркування
«Земля і люди»

I. Ставлення до природи є усвідомленням рідної землі.

II. Наш спільний дім Земля:

1. З пошаною до природи.
2. Земля не вибачає байдужості.
З. Наслідки безгоснодарського ставлення до природи.

III. Зберегти Землю для нащадків  обов’язок кожної людини.


Читайте також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *