Текст і його стилістичний аналіз

Текст і його стилістичний аналіз

Знати, що собою являє текст і вміти робити його стилістичний аналіз варто кожному випускникові. Які ознаки тексту? Які є частини і види текстів? На що звертати увагу при аналізі? Про це та інше в нашому матеріалі.


Текст – максимальна одиниця мови.

Для нього характерні такі ознаки:

 • структурна єдність (всі мовні елементи пов’язані між собою за структурою);
 • смислова єдність (всі мовні елементи пов’язані між собою за смислом);
 • комунікативна цілеспрямованість;
 • жанрова віднесеність.
 • У тексті завжди про щось повідомляється. Це його тема.

СКЛАД ТЕКСТУ

Текст складається з інших мовленнєвих одиниць, об’єднаних смисловим зв’язком: речень, висловлювань, абзаців, розділів.

АБЗАЦ

Текст ділиться на абзаци. Абзац включає в себе одне або декілька речнь, зв’язаних між собою за змістом.

Абзаци також зв’язані між собою за змістом. Кожний абзац починається з нового рядка.

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ТЕКСТУ

Будь-який текст умовно можна поділити три логічні частини:

 • зачин (початок розповіді);
 • основна частина (розгортання думки чи подій у тексті);
 • висновок (кінець розповіді).

ВИДИ ТЕКСТІВ

І. 

 • розмовно-побутовий;
 • художній;
 • науковий;
 • офіційно-діловий;
 • публіцистичний

ІІ.

 • усний
 • писемний

ІІІ.

 • текст-розповідь;
 • текст-опис
 • текст-роздум

IV.

 • з ланцюговим зв’язком;
 • з паралельним зв’язком.

ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА СТИЛІСТИЧНИМИМ ОЗНАКАМИ

За стилістичними ознаками тексти поділяються на:

 • розмовно-побутові
 • художні
 • наукові
 • офіційно-ділові
 • публіцистичні.

ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА МОВЛЕННЯМ

За мовленням тексти поділяються на:

 • усні
 • писемні.

За типом мовлення (або формою реалізації інформації) тексти поділяються на:

 • тексти-розповіді
 • тексти-описи
 • тексти-роздуми.


ТЕКСТ-РОЗПОВІДЬ

Текст-розповідь подає інформацію про події, явища, вчинки людей (або персонажів, якщо текст художній).

Розповідь є основним елементом прозового художнього твору. До тексту-розповіді належить також переказ.

І ось що він мені розповів.

Начебто сто років тому у цьому будинку жив привід. І не просто якийсь там звичайний, а… Як би його краще назвати? Своєрідний, чи що?..

Річ у тім, що кожного дня народження одного із членів родини (будь-кого!) робив цей привід ювілярові “подарунок”, власноручно з’являючись перед усіма мешканцями цього будинку одночасно.


ТЕКСТ-ОПИС

Текст-опис – це текст, у якому послідовно подіються ознаки, характерні для людини, явища, зображуваного предмета або історичної епохи.

Описи дуже часто використовуються у художніх творах.

У давніх слов’ян Новий рік пов’язувався із землеробним календарем.

З 10 століття вже християнська Русь святкувала його 1 березня, розпочинаючи сільськогосподарчі роботи, а через п’ять століть Новий рік перенесли на 1 вересня, знаменуючи кінець збору врожаю.

І лише з 1700 року за наказом Петра Першого християнське літосчислення ведеться з 1січня.


ТЕКСТ- РОЗДУМ

Текст-роздум – найчастіше це міркування героя (або автора) над тим чи іншим явищем, з обгрунтуванням, розкриттям причиново-наслідкових зв’язків.

Часто у зачині (початку) текста ставиться питання, на яке далі в логічній послідовності доказово дається відповідь.

Тексти-роздуми найчастіше зустрічаються в науковому (зокрема, в науково-популярному) та публіцистичному текстах.

Вважається, що коли у людини немає друзів, вона починає вести себе агресивно.

Свідки стверджують, що саме це й привело Володимира до злочину.

Можливо, так воно і було, але є, мені здається, ще якась причина, яка спричинила цьому лиху.


ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА ЗВ’ЯЗКОМ

За зв’язком розрізняються тексти з ланцюговим зв’язком і тексти з паралельним зв’язком.

ТЕКСТ З ЛАНЦЮГОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ

У тексті з ланцюговим зв’язком кожне наступне речення за смислом і будовою об’єднується з попереднім, поступово розвиваючи думку.

Мерщій кинулась Харитя до печі, одставила горщик, доглянула страву й насипала в полив’яну миску гарячого кулешу. Мати виїла ложок зо дві та й поклала ложку. Страва здалась їй несмачною, противною. Харита їла чи не їла, швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сінешні двері і стала навкролішки перед образами молитися богу (М.Коцюбинський).

ТЕКСТ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

У тексті з паралельним зв’язком події розвиваються паралельно (відбуваючись одночасно), або чергують одна одну.

У голдалці біля вікна сидів рудий, неголений, неохайний чоловік. Він щойно закурив люльку й задоволено випускав сизі клуби диму…

В сусідній кімнаті жінка готувала вечерю. Запахи смаженої грудинки й гарячої кави змагалися з запахом тютюну…

Надворі було повно дітлахів, вони танцювали, бігали, гралися…

До чоловіка, що читав біля вікна, несміливо підійшла дванадцятилітня дівчинка і сказала:

– Тату, давай пограємо в шашки, якщо ти не дуже втомився. (Із О. Генрі)


СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ

 1. Прочитайте текст. Доведіть, що це саме текст, а не просто набір речень.
 2. Визначте вид тексту: розповідь, опис чи роздум (а може, їх поєднання).
 3. Вкажіть, ознаки якого функціонального стилю в ньому найбільш виразні (підкрепіть свої міркування прикладами).
 4. Знайдіть в тексті зачин, основну частину і кінцівку.
 5. Якщо текст художній, голосно прочитайте його, намагаючись засобами інтонації, словесного та логічного наголосу передати основну думку (ідею) тексту.
 6. Знайдіть в художньому тексті слова, які мають образне значення і є стрижневими щодо ідеї тексту.
 7. Сформулюйте, який вплив на вас справив художній текст.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *