У чому сенс життя? (Есе за твором О. Турянського “Поза межами болю”)

У чому сенс життя? (Есе за твором О. Турянського “Поза межами болю”)

Як часто ви замислюєтеся над сенсом життя? У чому ви його знаходите? І як досягаєте єдності реального і бажаного? Добре помізкуйте над цими питаннями і викладіть їх в есе. Звісно ж, свої думки колаборуйте зі сюжетом твору “Поза межами болю”. Так ваші рефлексії з цієї теми переплетуться з проблематикою художнього твору і дозволять повніше відобразити тему.

 Чи має життя сенс? Якщо так, то який саме? Це постійні, чи так звані буттєві питання. Можна на тривалий період забути про них, поринути в побутові, повсякденні проблеми, але життя влаш­товано так, щоб зовсім знехтувати, проігнорувати це питання не може навіть найбільш байдужа та духовно спляча людина. Неминучість смерті та її провісників — старіння та хвороби, факт скороминучого зникнення в минулому миттєвостей життя з усіма проблемами, є для кожної людини неусуваним нагадуванням про невирішене, відкладене питання сенсу життя. Отже, у людському житті завжди ставиться питання вибору між пріоритетом духо­вного та матеріального. О.   Турянський у творі «Поза межами болю» показав боротьбу в людині біологічних інстинктів і духовної волі до життя, підніс загальнолюдські цінності — дружбу, вірність, гуманізм, любов до рідних та батьківщини, що єднають людські серця, звільняють і просвітлюють душу. Оптимістично звучать слова Добровського наприкінці твору, звернені до оповідача, а насправді до кожної людини: «Коли у тьмі і в хаосі, в якому ми мучимося, тліє іскра якої-небудь ідеї, то твоя огненна любов до життя й до його вищих цінностей переможе смерть». Тож попри трагічність зображува­них подій (живим лишився лише Оглядівський) провідна ідея перемоги духа над матерією яскраво втілена через засоби екс­пресіонізму. Часто можна почути думку про те, що матеріальні цінності — це не головне, це дуже приземлені й негідні забаганки, а най­перше, про що має дбати людина,— це моральна чистота, висока духовність, потяг до творчості. Існує й інша думка про те, що перевагу треба в житті нада­вати матеріальним цінностям, а тоді вже думати про духовне. Але чи завжди це так?