Прийменник

Прийменник

Без прийменників складно уявити наше мовлення. Вони усюди: коли йдеться про напрям руху, місце і час зустрічі, причину якоїсь пригоди або навіть мету візиту. Тому надзвичайно важливо точно знати, коли і які прийменники вживати правильно.

Тут розповідаємо про прийменник як службову частину мови і його особливості.


Прийменник – службова незмінна частина мови, що виражає відношення між предметами, відношення дії та ознаки до предмета, залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у реченні і разом з ними вказує на об’єкт дії, напрям, місце, час, причину, мету:  Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі трепетні ліси…(В.Симоненко).


Пишеться з іменниками, числівниками, займенниками завжди окремо. Прийменник виконує роль члена речення лише у поєднанні з відмінковою формою іменника. Зазвичай прийменник стоїть перед іменником (у лісі, на дорозі, по хаті), хоча іноді він може стояти і після іменника: наперекір побажанням і бажанням наперекір.

Прийменник взаємодіє з усіма непрямими відмінками (тобто крім називного), наприклад:

  • з Р.в. уживається понад 150 прийменників (біля, у , в, для, проти, серед тощо);
  • із Д.в. поєднуються похідні прийменники (завдяки, наперекір, назустріч, навперейми, услід тощо);
  • М.в. без прийменників взагалі не вживається.

Групи прийменників за походженням
Непохідні Похідні (утворені від інших частин мови)
Їх походження встановити не можливо: у, в, на, до, над, з, із, за, біля, перед, при, під, від, до, для, без, над, між Утворені:

а) з кількох прийменників: з-під, з-над, понад, поперед;

б) з інших частин мови:

з іменників (коло, край);

з прислівників (навколо, близько, кругом).

Зверніть увагу! Потрібно розрізняти похідні прийменники та форми повнозначних слів (з прийменниками та без), від яких вони походять. Орієнтуватися потрібно на значення:

  • Україна – чудовий край (іменник) – Край (прийменник) села вилася річечка.
  • Навколо (прислівник) стояла тиша – Діти гралися навколо (прийменник) галявини.

Групи прийменників за будовою

Прості Складні Складені
Непохідні, з однією кореневою основою: між, зі, наді Утворені з двох чи більше непохідних прийменників: поміж, з-посеред, із-за Утворені з повнозначних слів і прийменників: під час, під кінець, незважаючи на, з огляду, поряд з

 


Розрізнення прийменників і префіксів

Прийменники Префікси
пишуться окремо пишуться разом
1. Для милозвучності вимови до прийменників додаються і, у, о: зі, зо, наді, надо, піді, підо, переді, передо, уві, ув (зі мною, уві сні, ув імлі). Ті ж голосні додаються і до аналогіч­них префіксів: розігнути, надійшов, увігнав, передовсім, зіжмакав.
2. У реченні прийменник відноситься до іменника або особового займенника, рідше числівника: у лісі, перед ним, до трьох, за маєтком. З іншими частинами мови вживається, якщо вони виступають у значенні іменника або іменник пропущений: зі старшими (братами), прокинувся о сьомій (годині). Якщо прийменник поєднується з іншою частиною мови, то стає префіксом: утрьох, навпроти, напередодні, здалеку, зблизька, позавчора.
3. Якщо між прийменником та іменни­ком типу на горі можна вставити інше слово, то пишемо окремо: на високу гору, на гору Говерлу, у соло­в’їні ночі. Якщо зміст висловлювання не дозволяє це зробити, то маємо префікс, який пишеться разом: спати уночі, прийти додому, гратися надворі.
4. Деякі прийменники з іменниками мають при собі додаток у родовому відмінку: в глиб землі; з боку колег; у середині кімнати; з початку місяця. Однозвучні прислівники такого додатка не мають: корінь росте вглиб; став збоку; спинився всередині; спочатку треба подумати.

Прийменники поділяються на розряди відповідно до тих смислових відношень між повнозначними словами, які вони виражають. Проте прийменники виражають смислові відношення не самостійно, а в поєднанні з відмінковими закінченнями іменників, займенників або числівників; без цих слів прийменник не передає ніякого значення:

  • (їхати) біля дому;
  • (іти) на побачення;
  • (зустріч) з подругою тощо.

 


Розряди прийменників за значенням
Розряд Прийменники Приклади
1. Просторові в (у),з, на, до, від, під, над, за, крізь, через, при, перед, поза, з-за, біля, обабіч, коло, по їхати до магазину, іти по дорозі, лежати на столі, кинути під лаву
2. Часові за, під час, перед, після, о (об), упродовж, через, до, напередодні, в (у) ніч перед боєм, прийти за годину, початок об одинадцятій
3. Причини через, від, з, завдяки, за, внаслідок, з нагоди, з приводу, у результаті, з огляду не виконати через хворобу, плакати від горя, сміятися з радості
4. Мети для, задля, заради, на, по, за, в імя, з метою жити заради добра, подарувати на пам’ять, іти по хліб
5. Умови і допустовості при, за, у разі, на випадок; всупереч, наперекір, незважаючи на завітати при нагоді, бігти незважаючи на перешкоди
6. Способу дії по, з, за, через, за допомогою говорити через силу, сказати по правді
7. Кількісні з, до, коло, близько проїхати зо два кілометри, придбати близько десятка книг
8. Означальні з, на, без, для, від борошно без домішок, книга для вчителів, засіб від опіків
9. Об’єктні з, про, до, від, при, за спостерігати за зірками (за об’єктом), забути про печаль (про об’єкт)

 

Синонімія прийменників

У сучасній українській мові прийменники мають чи не найбільшу групу синтаксичних синонімів.

Відношення Прийменник Синонімічний ряд Приклади
1. Просторові біля при, коло, над, край, кінець, поруч, поряд,

побіля, понад, уздовж,

попід

коло двору, над Дніпром,

край берега, кінець

столу, поруч батька,

біля матері, уздовж дороги

2. Часові на, по, за, до,

з, після

у (в), орудн. відм,

при, під час, перед, під, від (од), по, за, через

на той час, по діброві, ночами, за царя Тимка, під час, до схід сонця, під Різдво, по вечері
3. Причинові від через, за, з від радості, з горя,

через обставини

4. Мети для на, по, за, про, ради (заради), задля

 

для досягнення, на продаж,

по хліб, за маслом, заради життя, задля матері, про запас

Частина прийменників – багатозначні слова. Порівняйте: стояти перед будинком (просторовий) – це сталося перед великим святом (часовий); іти близько години (часовий) – їхати близько дому (просторовий).

Прийменники також можуть вступати в антонімічні відношення між собою. Порівняйте: перед будинком – за будинком, під лавою – над лавою, з хати – у хату.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *