Фразеологізми в алфавітному порядку

Пропонуємо до вашої уваги фразеологізми. Тут подано найвідоміші фразеологізми українською мовою із тлумаченням значення за алфавітом. А ще ми намагатимемося вам пояснити природу фразеологізмів – чому ж їх не можна поділяти на частини. Зверніть увагу: фразеологізми прикрашають ваше мовлення і демонструють ерудованість! Ви ж пам’ятаєте, що фразеологізм – це словосполучення або речення, значенням якого є одне

Continue reading Фразеологізми в алфавітному порядку

Неповне речення

Неповними називають речення, в яких пропущено, тобто не представлено словом, один із структурно необхідних синтаксичних членів. Те, що в реченні пропущено необхідний член, можна встановити з наявності членів, синтаксично залежних від пропущеного елемента.

Односкладні речення

У тестах ЗНО доволі часто буває завдання визначити тип односкладного речення. У даному матеріалі детально описаний кожен тип і з прикладами. Односкладними називають речення з одним головним членом Головний член в односкладних реченнях може бути виражений дієсловом або іменником. Розділові знаки в односкладних реченнях вживають такі ж, як і в двоскладних. Односкладні речення поділяють на

Continue reading Односкладні речення

Правопис слів іншомовного походження

Глобалізація призвела до появи в українській мові великої кількості іншомовних слів. Їх письмо дещо відрізняється від українських слів. Ці правила допоможуть вам не вагатися у тому, як їх написати. ПРИГОЛОСНІ  L 1. L у словах іншомовного походження передається твердим або м’яким л — залежно від того, як узвичаєне те чи інше слово в українській мові: а) л твердим (л, ла, ло, лу) у словах: арсенал,

Continue reading Правопис слів іншомовного походження

Правила чергування у – в, і – й

В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і префікси у-, в- у словах. У вживаємо для того, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови: між приголосними: наш учитель, десь у хлібах кричав перепел;  на початку речення перед приголосним: У присмерку літають ластівки так низько (Д. Павличко);

Правила переносу слів з рядка в рядок

Слова з рядка в рядок переносимо за складами. Проте не можна плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. З голосними фонемами в усному мовленні пов’язаний по­діл слова на склади, у писемному — допустимі переноси час­тин слова з рядка в рядок. У слові стільки складів, скільки є голосних звуків. Приголосний, який стоїть безпосередньо перед голосним і

Continue reading Правила переносу слів з рядка в рядок

Склад. Поділ на склади

Слова в українській мові поділяють на склади. Склад — це частина слова, складе-на з одного чи кількох звуків і вимовлена одним поштовхом видихуваного повітря: о-ко, по-го-да, о-зеро. У кожному складі може бути лише один голосний звук.