Коли слова пишуться через дефіс

Досить часто ми зустрічаємо слова, в котрих вагаємося чи потрібно їх писати через дефіс. У даному матеріалі постараємося максимально легко і лаконічно розібратися з випадками написання слів з дефісом

Правила вживання м’якого знака

М’який знак в українські мові використовують для пом’якшення звуків. М’якість приголосних звуків на письмі передається: спеціальною літерою – Ь (м’яким знаком); йотованими буквами я, ю, є, ї , де перший звуковий елемент [й] пом’якшує попередній приголосний: ляля, няня, люд, сяду; наступним голосним звуком [i]: тінь, пісня, зірка, сіно, ніс. М’який знак пишемо: 1) після букв д, т,

Continue reading Правила вживання м’якого знака

Правопис великої літери

Одними із найбільш важливих правил в українські мові є правила вживання великої літери. Бо коли виникає потреба написати про якусь власну назву, події чи місця, то її використання не уникнути. Ці правила допоможуть писати власні назви правильно! З великої літери пишуть: 1. Перше слово, яким починається речення після крапки, трьох крапок, знака оклику, знака питання,

Continue reading Правопис великої літери

Правила вживання апострофа

Для позначення на письмі твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, є, ї вживають апостроф. Він вказує, що буквами я, ю, є позначено два звуки. У словах, де я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного, апостроф не ставлять. Апостроф перед я, ю, є, ї ставлять: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо,

Continue reading Правила вживання апострофа

Як визначити відміну іменника

У тестах ЗНО з української мови постійно є завдання на визначення відміни іменника. З цим завданням, зазвичай, справляється небагато абітурієнтів. Насправді визначити відміну іменника не так уже і складно.

Цитування. Типи цитування. Епіграф.

Цитування Цитата (від нім. zitat — викликаю, проголошую) – дослівний уривок з іншого твору, що наводиться письмово чи усно для підтвердження або заперечення певної думки, а іноді й для заперечення цитованого. В учнівських творах цитати сприяють образності, виразності, ємкості мовлення, дозволяють глибше схарактеризувати явище, героя, обставину, можуть служити доказами висновків-узагальнень. Використання цитат у творі залежить

Continue reading Цитування. Типи цитування. Епіграф.

Як писати есе

Останнім часом у шкільній практиці став дуже популярним твір-роздум в жанрі есе. Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис) – прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

Як писати рецензію

Рецензія  – відгук, розбір та оцінка художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного та ін.), наукового або науково-популярного твору; жанр літературної критики та газетно-журнальної публіцистики.

Способи та засоби зв’язку речень у тексті

Способи зв’язку речень у тексті Речення в тексті поєднуються ланцюговим, паралельним або комбінованим способами. Види способів • Ланцюговий (послідовний): речення послідовно зв’язуються одне з одним (цей спосіб подібний до зв’язку ланцюгової підрядності у складнопідрядному реченні).

Мовленнєве оформлення твору

Під час написання шкільного твору найчастіше використовуються публіцистичний або науковий стилі, або науковий з елементами публіцистичного та навпаки. Твір на літературну тему, тобто твір за літературним твором, має бути написаний у науковому стилі, адже це свого роду мініатюрна наукова праця, літературознавче дослідження. Ви повинні знати всі ознаки наукового стилю і вміти будувати тексти відповідно до

Continue reading Мовленнєве оформлення твору