Редагування твору: як знайти свої помилки

Редагування твору: як знайти свої помилки

Редагування твору – один із найважливіших і найвідповідальніших етапів у роботі над власним висловленням. Здавалося б: якщо твір готовий, то ви вже виконали свою основну місію. Але ж ні! Вам обов’язково потрібно знайти свої помилки. Краще їх виявите ви, аніж перевіряльник. Чи не так?)


При редагуванні твору потрібно вдумливо перечитувати на­писане, стежити, аби у висловленні не було повторів, думки були сформульовані просто й чітко, не було за­надто ускладнених конструкцій, щоб була дотримана схема твору-роздуму.

Пропонуємо вам зразок такого аналізу. Для цього використаємо ліворуч учнівський роз­дум. Цифрою виділяємо помилки. Після твору знайдете коментарі до помилок.


Краса врятує світ

Тема, запропонована для роздуму,  дуже цікава. На мою думку, в цих словах скрита (1) велика надія, віра в те, що на­стане час, коли краса людсь­ких почуттів (2) переможе і (3) оволодіє світом, в (4) яко­му зараз панують такі почуття (2), як недовіра, зневага, байдужість, жадність (5). Я, як і Ф. Достоєвський_ (6) щиро вірю в це, сподіваюсь (7). Я розумію, що це буде можливо, тільки якщо кожна людина на планеті буде від себе вимагати удосконалення (8).

Спробую довести свою думку методом від протилеж­ного. Давайте озернемося (9) й подивимося на нашу країну. Ми всі свідки політичної та економічної криз, які тягнуть Україну вниз. Причиною всім цим (10) проблем є недовіра людей один одному (11); невміння поступитися своїми позиціями (12), (13) заради розквіту держави; ненажер­ливість людей, які збільшують свої капітали за рахунок гро­шей бідних і середніх класів суспільства. Що ж, як не краса людських почуттів, взаєморо­зуміння (14) може вивести країну з цього стану?!

Скарбниця світової літера­тури дає багато прикладів кра­си. Силу кохання описує в своєму (15) творі «Тигролови» І.Багряний. Коханню Наталки і Григорія ніщо не може бути на перешкоді (16).  Говорячи про красу почуттів, не можна не згадати О. Пушкіна. У його повісті «Капітанська дочка» коханню головних героїв не може перешкодити (16) навіть Громадянська (17) війна. Ко­хання все перемогає (18).

Історія теж багата на при­клади з цієї теми. Сила волі, небайдужість до долі своєї країни, почуття справедливості прокинулися в людях в 1980-1990 роках_в_східноєвропейських (19) країнах, які повстали проти тоталітарного режиму СРСР.

Отже,  можно (20) прийти до висновку, що перед красою людських почуттів ніхто не може встояти (21). Рано чи пізно добро переможе. Як я вже казала, я сподіваюсь, що краса врятує світ. І якщо кожна людина буде цього бажати, чекати, це стане реальністю.

 1. Лексична помилка: треба прихована.
 2. Повтор слів. Можна замі­нити: краса людських взаємин.
 3. Порушено закон мило­звучності мови (треба пере­може й оволодіє).
 4. Після коми перед приго­лосним потрібен у, а не в (світом, у якому – слово якому починається на при­голосний звук [й]).
 5. Лексична помилка: треба жадібність.
 6. Порівняльну конструк­цію  як і Ф. Достоєвський треба виділити комами з обох боків.
 7. Граматична помилка: ві­рити у щось, а сподіватися на щось. Можна переформулювати думку так: Як і Ф. Достоєвський, я щиро вірю в це, сподіваюся на торже­ство добра й краси.
 8. Збіг двох голосних неба­жаний (вимагати вдоскона­лення).
 9. Озирнемося.
 10. Граматична помилка: причина чого?, а не чому? (причиною всіх цих проблем).
 11. Граматична помилка: не­довіра людей один до одного.
 12. Потрібно вжити форму однини: своєю позицією.
 13. Кома не потрібна.
 14. Конструкцію з як треба виділити  комами з обох боків.
 15. Важкого для вимови збігу приголосних (в св, в хв. та подібних) слід уникати: у своєму творі.
 16. Двічі повторюються майже однакові вирази (бу­ти на перешкоді не може перешкодити). Один із них треба замінити: стати на заваді.
 17. Це не власна, а загальна назва: громадянська війна.
 18. Перемагає (чергування о а: перемога – перемага­ти, допомога – допомагати).
 19. Між приголосними по­трібен прийменник у: про­кинулися в людях у 1980-1990 роках у східноєвропей­ських країнах.
 20. Можна.
 21. Нечітко сформульована думка. Краще написати так: перед красою людських по­чуттів зло безсиле.

Аналізуючи будову цього твору, можна зазначи­ти таке.

1.  Структура твору загалом витримана, у кожній частині використано відповідні вирази.
2.  Аргумент лише один.
3.  Приклади з літератури (про красу кохання) зовсім не відповідають аргументу (про недовіру й ненажерливість, що панують у суспільстві).

Щоб поліпшити твір, потрібно додати ще один аргумент, мотивуючи наступні приклади про кохан­ня. Це можна зробити, перенісши абзац з історич­ним прикладом ближче до відповідного аргументу, а вже після нього сформулювати другий аргумент і навести приклади про кохання.

Історія дає багато прикладів щодо цього аргу­менту. Сила волі, небайдужість до долі своєї країни… (Далі за текстом твору.)

Другий аргумент усепереможна сила красивих людських почуттів, які витримують надзвичайні випробування. Найкращі зразки світової літератури приваблюють саме такими прикладами. Так, красу й силу кохання описує у своєму творі «Тигролови» І. Багряний… (Далі за текстом твору).


Джерело: Журнал ДИВОСЛОВО № 02 (659) 2012 р.

Ганна ШВЕЦЬ, кандидат філологічних наук, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка


Читайте також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *