Спеціальні слова й вирази у власному висловленні

Спеціальні слова й вирази у власному висловленні

Спеціальні слова й вирази є дуже важливими у власному висловленні. Але їх треба ретельно підбирати і, головне, не зловживати ними. Зверніть увагу, що правильне використання цих слів, виразів і конструкцій може додати вам кілька балів, а помилка у застосуванні навпаки – коштуватиме їх.


Теза

 • Я думаю, …
 • Я вважаю, …
 • Мені здається, що …
 • На мою думку, …
 • На моє переконання, …
 • Моя точка зору на цю проблему така: …

Аргументи

 • Я так вважаю, тому що …
 • Чому я так думаю? Тому що …
 • Аргументом на користь моєї думки мо­же бути те, що …
 • До того ж …
 • Довести своє твердження я можу такими аргументами:
 • по-перше, …, а по-друге, …
 • На користь моєї думки можу навести такі аргументи: …
 • Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, …,
 • а по-друге, …
 • Хоч моя думка, можливо, видається див­ною, спробую переконати вас такими аргумен­тами: ….

Приклади

 • Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми. Так, …
 • На згадку приходить герой …
 • У зв’язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір …
 • Яскравим прикладом саме такого ро­зуміння … особисто для мене є …
 • Проблема … є дуже актуальною, тому бага­то прикладів її розв’язання дає саме життя.
 • Говорячи про … , не можна не згадати …
 • Повертаючись до думки про … , можу наве­сти такий приклад: …
 • Як я вже зазначав, … Щодо цього яскравим прикладом є образ … з твору …
 • Тема мого роздуму порушується у творі … . Там …
 • Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой … з твору …
 • Історія також дає багато прикладів … Один із них – …
 • Згадаймо постать видатного … Захоплює його …
 • Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що …
 • Хочу навести приклад із власного життя …

Висновок

 • Отже, можна дійти висновку, що …
 • Підсумовуючи, можна зазначити: …
 • Таким чином, можна зробити висновок, що …
 • Отже, бачимо, що …
 • На завершення свого роздуму підсумую: …

Вирази для зв’язку думок

 • По-перше, по-друге, …
 • Повертаючись до думки про…, хочу зазначити, що …
 • Як я вже стверджував, …
 • Як уже зазначалося, …
 • Як можна побачити, …

Наголо­шуємо, що з великого арсеналу запропонованих ви­словів учневі у його творі потрібні одна-дві конст­рукції з кожного блоку. Звертаємо увагу школярів, що вирази для зв’язку думок не є закріпленими за певною частиною твору. Наявність їх впливає на кількість балів за логічність твору, отож вони не­обхідні.

Оптимальний варіант використання їх – в аргументах і прикладах. Важливо ретельно підбирати запропоновані конструкції. Якщо, наприклад, у висновку написати «Я думаю», можна втратити 1 бал, оскільки цей ви­раз доцільно використовувати у формулюванні тези.


Джерело: Журнал ДИВОСЛОВО № 02 (659) 2012 р.

Ганна ШВЕЦЬ, кандидат філологічних наук, Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка


Читайте також:

One thought on “Спеціальні слова й вирази у власному висловленні

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *