Аналіз повісті “Земля” Ольги Кобилянської

Аналіз повісті “Земля” Ольги Кобилянської


Аналіз повісті “Земля” Ольги Кобилянської стане в нагоді усім, хто вивчає класику української літератури. Повість Ольги Кобилянської — чудовий зразок модернізму в літературі. Він став першим символістським твором в українській літературі.

Присвятила цю повість письменниця своєму батькові. А написала її на основі не вигаданої, а реальної історії, яка трапилася в сім’ї, яку Ольга Кобилянська добре знала! Цікаво? Тоді ознайомтеся з нашим аналізом. Якщо призабули сюжет, вам допоможе стислий переказ повісті.


Рід літератури: епос.
Жанр: соціально-психологічна повість.
Тема: трагедія братовбивства, що сталася в селянській родині Федорчуків.
Ідея: пошук причин братовбивства; «земля повинна бути для людини, а не людина для землі», віра в духовне розкріпачення людини, в перемогу світлих начал життя.

У повісті «Земля» (1902 р.), яка була написана на основі реального братовбивства, що ста­лося восени 1894 р. в с. Димка, О. Кобилянська змалювала широку картину життя буковинського села з усім комплексом суспільних процесів.

У цьому творі поєднуються елементи символічного та реалістичного стилів. Письменниці вдалося відтворити картину селянської психології, взаємин селянства з навколишнім світом, показати злочинну, на її погляд, владу землі над селянином.

Те­мою твору є трагедія братовбивства, що сталася в селянській родині Федорчуків. В основі твору морально-етична проблематика, заглиблення у філософську і навіть містичну царину, притчева атмосфера, наскрізна символічність.

Провідна ідея повісті — пошук причин братовбивства, тобто першогріха, зла у світі. Ця надідея розкривається у двох основних проблемах твору: людина й зем­ля та доля людини.

Герої

 • родина Федорчуків: Івоніка, його дружина Марійка, сини
 • старший — Ми­хайло
 • молодший — Сава
 • Анна — кохана Михайла
 • Рахіра — двоюрідна сестра Михайла і Сави, кохана Сави.


Композиція: композиційно твір складається із тридцяти двох розділів.

У першому розді­лі — експозиція і зав’язка сюжетної лінії. Зав’язка сюжетної лінії завершується у третьому розділі, де Михайло й Анна зустрічаються в полі.

Розвиток дії пов’язується з перебуванням Михайла у війську. Паралельно розвивається сюжетна лінія Сави — Рахіри, яка має великий вплив на юнака.

Кульмінація — убивство Михайла.

Авторка застосовує детективний прийом  — драма, що розігралася в лісі, у творі не показана. Головну увагу письменниця приділила зображенню реакції, яку викликала страшна подія в головних пер­сонажів твору та в односельців.

Батьки й Анна запідозрюють в убивстві Саву, проте однозначної відповіді, хто вбивця Михайла, немає. У цій частині повіс­ті розвиток душевних переживань героїв досягає своєї кульмінації.

Розв’язка сюжету логічно випливає з кульмінаційної частини. Івоніка почав втрачати віру в те, що він є господарем землі. Він відчув її владу над собою, відчув себе її рабом. В останніх трьох розділах розповідається про те, що сталося через шість років. Івоніка підтримав Анну, що вийшла заміж за Пет­ра (вони вирішили вчити свого малого сина, щоб відірвати його від землі).

Отож події в основному розгортаються навколо двох братів і землі, що ви­ступає у повісті як самостійний образ, як вершитель людської долі. Найбіль­шого напруження дія досягає в картині братовбивства.

Мотив влади землі зумовлює сюжетно-композиційну організацію тексту. Події у повісті хроно­логічно охоплюють час упродовж двох років. Проте важливу композиційну функцію відіграють ретроспекції (повернення в минуле персонажів) і пролепсиси (забігання в майбутнє), за допомогою яких розширюється часовий ви­мір.

 

Авторка вдається до таких композиційних елементів, як описи (пейзажі, портрети, інтер’єри). Психологічної виразності О. Кобилянська досягає через діалоги, монологи, зокрема внутрішні, що фіксують переживання персонажів.

У композиції «Землі» смислову функцію виконує епіграф, узятий із твору норвежця Юнаса Лі (поданий німецькою мовою), що увиразнює фатальність долі «дітей землі»:

«Кругом нас знаходиться якась безодня, що її вирила до­ля, але тут, у наших серцях, вона найглибша».

Таким чином наголошується, що хоч проблема власності на землю соціальна, авторка акцентує на мораль­но-етичних проблемах, і для неї важливо пояснити причини того, що сталося, дослідити психологію кожного персонажа. Таке ж змістове навантаження має епілог, у якому йдеться про те, що сталося з героями в майбутньому.

У побудові повісті вагому роль відіграють образи-символи, лейтмотиви, під­текст, що свідчить про модерні засоби авторки у змалюванні картини буття героїв. Розповідь ведеться від третьої особи.


Проблематика:

 • сакрально-містичного зв’язку людини і землі;
 • влади землі над людиною;
 • фатуму, влади долі над людиною;
 • життя і смерті;
 • гріха і святості;
 • злочину і спокути;
 • любові й ненависті;
 • сумлінної праці на землі як священного морального обов’язку, єдиного засобу і виправдання буття селянина.

Художній напрям, стиль: модернізм, символізм.


Через власне серце пропускає Ольга Кобилянська болі, терпіння, сподівання хлібороба. Івоніка Федорчук, батько Михайла і Сави, — чесний господар; він із дружиною Марійкою невсипущи­ми трудами зібрав чотири гектари землі, яку хоче передати синам: «Як я колись замкну очі, то хо­чу, аби моя земля перейшла в робучі руки».

Земля для Івоніки — жива істота, він подумки розмов­ляє з нею. Старший син Михайло — його гордість і надія. «По всіх селах навкруги немає йому па­ри — такий добрий», — каже про нього літня селянка Докія. Так само прив’язана до землі дружина Івоніки, Марійка. Навчаючи молодшого сина, мати по­яснює, скільки праці вкладено в землю: «Лиш Бог один знає, як я не раз із голоду скавуліла! Але зложеного крейцарика ми не дотикалися. Аби я раз булочку собі купила, то й то ні!»

Письменниця майстерно відтворює діалектику людської душі: коли батьки дізналися про смерть Михайла, горе змінило їх, бажання помсти і ненависть до вбивці охопило їх. Але ж Сава тепер їх єдиний син. Івоніка блискавично хапає й ховає кулю, що випала з тіла Михайла під час експертизи, бо по ній можна впізнати вбивцю. Тужачи за сином, Івоніка знову згадує силу і владу землі: «Не для тебе, синку, була вона, а ти для неї!» І коли Марійка почала ходити по ворожках, щоб дізнатися, хто ж убивця Михайла, Івоніка вдруге вдарив її, хоча до загибелі сина «й не кивнув пальцем на свою жінку».

Не однаковими виросли їхні сини — Михайло й Сава. Михайло — роботящий, любить і пова­жає батьків, уміє і прагне працювати. Він любить землю, але людина для нього — дорожча. Поко­хавши бідну наймичку Анну, він ладен відмовитися від своєї частини землі, якщо батьки, які мрі­ють про заможну невістку, не примушуватимуть його до такого шлюбу.

Письменниця глибоко проникає у психологію Сави, який не любить землі. Цей образ нагадує міфічного Каїна. Він днями вештається лісами й луками з рушницею. Жорстокий і ледачий, він звик до крові, і вона не лякала його. Савина прихильність до двоюрідної сестри, циганки Рахіри, злодійкуватої і ледачої, — це патологічний зв’язок, заснований на гріхові та злі.

Ольга Кобилянська з винятковою силою психологізму передає любов українського хлібороба до землі й вистраждане упродовж багатьох поколінь ставлення українського селянства до служби в арміях чужих йому держав. У «Землі» всебічно розкрито характер самого процесу мислення хлібо­роба. У цьому творі вперше було висвітлено його нелегке життя в триєдиному вимірі: соціальному, національному й психологічному. М. Коцюбинський писав авторці: «Я просто зачарований Вашою повістю — …і природа, і люди, і психологія їх — все це робить… сильне враження».

Повістю «Земля» О. Кобилянська започаткувала символізм як модерністську течію в україн­ській літературі. Найпоказовіша ознака, що засвідчує належність «Землі» саме до символізму, — наскрізна знаковість, закодованість змісту. Повість дослівно оповита низкою деталей, які мало назвати прос­то символічними — вони містичні, через них у нашому світі виявляється світ потойбічний. Передовсім символи виступають знаками долі-фатуму, насування біди (обрив струни на весіл­лі; «заблуканий погляд» Сави та його пристрасть до вбивств; злощасні граблі, якими Марія про­хромила ногу, через що не змогла піти на прощу).

У кульмінаційних сценах символічні деталі частішають, переплітаються, вливаються одна в одну, стають промовлянням Бога до людини, сповіщають містичний, вищий сенс того, що діється. І чутливіші, одухотвореніші герої сприймають їх. Кілька разів у мертвого Михайла починає іти кров: зразу — коли вперше до нього підходить Сава, потім -— коли Марія накинулася з прокльонами й бійкою на Анну. Напевно, це крик його душі, докір братові й печаль за тим, що Сава занапастив себе смертним гріхом; у другому ж випад­ку — плач за коханою, жалість до неї, намагання подати знак матері, щоб одумалася.

Найбільше ідейне навантаження мають три ключові символи повісті — сусідній ліс, теля, мі­сяць і зорі. Сусідній ліс — символічне втілення его, сліпого інстинкту, а саме це визначає натуру Сави; власне, сусідній ліс — його стихія. О. Кобилянська натякає, що саме втрата здатності відчувати, розпізнавати гріх і є першозерниною зла, сатанинством. Тому Анна так жахається сусіднього лісу, інтуїтивно відчуває небезпеку, що з нього чигає. Аж тепер стає зрозуміло, що то під час першого побачення з коханим дівчині привиділася подоба самого князя тьми. Сяйво місяця натякає на позасвідому, містичну царину, де й кореняться причини, заховані по­яснення трагедії.

Удаючись до символічних деталей, О. Кобилянська робить успішну спробу проникнути в надраціональні, позасвідомі обшири духовного світу. Вона вважає, що кожна людина проходить по життю тим шляхом, який їй накреслено згори, і ніщо не може змінити долі.

Щоправда, доля час від часу подає певні знаки, які треба вміти бачити й розуміти. У творі ці знаки стають своєрідними символами, які так і лишаються для героїв нерозгаданими, тим самим підтверджуючи знову ж таки невідворотність долі. Кобилянська виступила як прозаїк-новатор, як письменник глибоких душев­них переживань та напруженої думки.

Іван Франко не випадково поставив її на чолі «нової школи» в українській літературі: авторка у своїх творах вперше пояснювала поведінку людини психічними імпульсами, відкривала читачеві глибокі таємниці людської душі.


Читайте також: 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *