Білецька О. Українська мова: Тестові завдання. 2010

У посібнику подані тестові завдання з української мови для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання. Пропонований у посібнику матеріал допоможе повторити, узагальнити й

систематизувати знання з української мови. Згідно з вимогами Програми ЗНО з української мови та літератури, учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:


• знати зміст лінгвістичних понять і термінів;
• розпізнавати мовні явища й закономірності;
• групувати і класифікувати вивчені мовні явища;
• визначати істотні ознаки мовних явищ;
• розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
• установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
• застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;
• розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;
• оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;
• оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;
• відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових тощо.Подані тестові завдання складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО й угруповано за такими розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія»,«Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення». Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано в таких формах:
• завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завданняпропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
• завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується співвіднести характеристику мовного явища, позначеного літерою, з прикладом цього явища, позначеним цифрою. Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції.

Скачати

2 thoughts on “Білецька О. Українська мова: Тестові завдання. 2010

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *