Типи речень за будовою, наявністю членів речення і ускладнювальних засобів

Раніше ми розглядали, якими можуть бути речення за метою висловлення і емоційним забарвленням. Зараз пропонуємо вам повернутися до їхнього іншого боку — структури. Будь-яке речення варто аналізувати за його будовою, складом граматичної основи, за наявністю другорядних членів речення,  необхідних членів речення та ускладнювальних засобів. Детально розберіть цю тему! За структурою речення поділяються на прості й

Continue reading Типи речень за будовою, наявністю членів речення і ускладнювальних засобів

Види речень за емоційним забарвленням

У попередній темі ми розглянули, якими бувають речення за метою висловлювання. Сподіваємося, ви добре засвоїли цю тему, адже сьогодні продовжуємо говорити про те, якими бувають речення. Звернімо увагу на їхнє емоційне забарвлення. Чим вони відрізняються і як це впливає на мовлення? Читайте далі! Розповідні, питальні й спонукальні речення можуть мати різний ступінь емоційного забарвлення. Одні

Continue reading Види речень за емоційним забарвленням

Типи речень за метою висловлювання

Ви вже знаєте, що речення – це осмислене, граматично та інтонаційно оформлене сполучення слів або окреме слово, що виражає відносно закінчену думку. Кожне речення виконує комунікативну функцію, тобто повідомляє інформацію та виражає емоції і виявлення волі мовця. Залежно від того, що мовець хоче сказати, розрізняють типи речень — розповідні, питальні та спонукальні. Про них — далі! Розповідне

Continue reading Типи речень за метою висловлювання

Порядок слів у реченні

Часом від того, як ви розташовуєте слова в реченні, може докорінно змінитися його суть. Тому треба уважно ставитися до побудови речення. Тут ми пояснюємо, який порядок слів у реченні є правильним і чому деколи інверсія може шкодити логіці викладу. Читайте і мотайте на вус! Порядок слів — це властиве мові взаємне розміщення членів речення при

Continue reading Порядок слів у реченні

Граматична основа речення

Друзі, ви вже знаєте, що Речення — це основна граматично оформлена, інтонаційно завершена мовна одиниця, яка виражає самостійну думку. Воно може складатися з одного слова або групи слів. Граматичну основу часом ще називають предикативним центром речення. Вона є основною частиною речення і складається з його головних членів — підмета і присудка. Трапляються речення, в яких є тільки один

Continue reading Граматична основа речення

Речення як основна синтаксична одиниця

Ось ми й перейшли до вивчення речення. Розгляньмо, що таке речення, які ознаки характерні для речень, які його основні складові. Цей матеріал містить багато нового, але ж і цікаааавого. Гайда з’ясовувати особливості речень! В ієрархічній системі синтаксичних одиниць речення посідає центральне місце. Воно розглядається, з одного боку, як одиниця, що утворюється зі слів і словосполучень,

Continue reading Речення як основна синтаксична одиниця

Класифікація словосполучень

Сьогодні закінчуємо із словосполученнями. Але… не надовго. Тому ще розглянемо їхню класифікацію. Тут ми подаємо три класифікації словосполучень: за структурою; за характером зв’язку компонентів; залежно від морфологічного вираження головного сло­ва. Гайда з’ясовувати особливості! Залежно під принципу, що береться за основу, словосполу­чення можуть класифікуватися по-різному. За структурою (кількістю складових частин) вони поділяються на дві структурні моделі

Continue reading Класифікація словосполучень

Типи зв’язку слів у словосполученні

Друзі, це важлива тема. Види зв’язку слів у словосполученні зовсім не складно вивчити, головне — добре з’ясувати всі нюанси. Тут ми детааааально розповіли про кожен із типів зв’язку. Тому не відкладайте у довгу шухляду! Словосполучення будують на основі підрядного зв’язку між словами, що входять до їх складу. Суть цього зв’язку поля­гає у граматичній залежності одного

Continue reading Типи зв’язку слів у словосполученні

Синтаксичні відношення у словосполученні

Продовжуємо розглядати словосполучення. Які відношення є між словами, що входять до словосполучення? Як їх розрізнити? Що характерно для кожного із типів сполучень? Усе тут ⤵ Слова, що входять до складу словосполучень, перебувають у певних семантико-синтаксичних відношеннях, які, у свою чер­гу, ґрунтуються на взаємодії їх лексичних значень і граматич­них форм. Ці відношення зводяться до трьох основних різно­видів:

Continue reading Синтаксичні відношення у словосполученні

Словосполучення як синтаксична одиниця

Друзі, настав час переходити до синтаксису. Цей розділ мовознавства для когось може здатися складним, але ми постараємося детально з’ясувати всі особливості словосполучень, речень і зв’язків між словами у них, щоб  у вас не залишилося запитань. Гайда до праці! Синтаксис (від гр. sintaxis — упорядкування, складання) вивчає будову cловосполучень і речень. Синтаксис тісно пов’язаний з морфологією, бо в ньому

Continue reading Словосполучення як синтаксична одиниця