Голосні звуки

В українській мові всього є 38 звуків, вони поділяються на голосні і приголосні Голосні звуки утворюються за допомогою голосу, їх усього 6. До них відносяться: [а],[о],[е],[и],[у],[і].

Вживання літери Ґ

Літера “Ґ” використовується в українській мові не надто часто, але все ж є окремі слова, які її вимагають і ми не можемо ігнорувати це! Хоча конкретних правил вживання ґ немає, але все ж є конкретний набір слів, який варто запам’ятати.

Про Іменник коротко

Визначення іменника та його граматичне значення Морфологічні ознаки Синтаксична роль Групи іменників Способи творення Відмінювання іменників

Неповне речення

Неповними називають речення, в яких пропущено, тобто не представлено словом, один із структурно необхідних синтаксичних членів. Те, що в реченні пропущено необхідний член, можна встановити з наявності членів, синтаксично залежних від пропущеного елемента.

Односкладні речення

У тестах ЗНО доволі часто буває завдання визначити тип односкладного речення. У даному матеріалі детально описаний кожен тип і з прикладами. Односкладними називають речення з одним головним членом Головний член в односкладних реченнях може бути виражений дієсловом або іменником. Розділові знаки в односкладних реченнях вживають такі ж, як і в двоскладних. Односкладні речення поділяють на

Continue reading Односкладні речення

Правила написання іншомовних слів

У зв’язку з глобалізацією в українській мові появилось дуже багато іншомовних слів. Їх письмо дещо відрізняється від українських слів. Для їх правильного написання потрібно вивчити дані правила написання іншомовних слів.