Граматична основа речення

Друзі, ви вже знаєте, що Речення — це основна граматично оформлена, інтонаційно завершена мовна одиниця, яка виражає самостійну думку. Воно може складатися з одного слова або групи слів. Граматичну основу часом ще називають предикативним центром речення. Вона є основною частиною речення і складається з його головних членів — підмета і присудка. Трапляються речення, в яких є тільки один

Continue reading Граматична основа речення

Речення як основна синтаксична одиниця

Ось ми й перейшли до вивчення речення. Розгляньмо, що таке речення, які ознаки характерні для речень, які його основні складові. Цей матеріал містить багато нового, але ж і цікаааавого. Гайда з’ясовувати особливості речень! В ієрархічній системі синтаксичних одиниць речення посідає центральне місце. Воно розглядається, з одного боку, як одиниця, що утворюється зі слів і словосполучень,

Continue reading Речення як основна синтаксична одиниця

Класифікація словосполучень

Сьогодні закінчуємо із словосполученнями. Але… не надовго. Тому ще розглянемо їхню класифікацію. Тут ми подаємо три класифікації словосполучень: за структурою; за характером зв’язку компонентів; залежно від морфологічного вираження головного сло­ва. Гайда з’ясовувати особливості! Залежно під принципу, що береться за основу, словосполу­чення можуть класифікуватися по-різному. За структурою (кількістю складових частин) вони поділяються на дві структурні моделі

Continue reading Класифікація словосполучень

Типи зв’язку слів у словосполученні

Друзі, це важлива тема. Види зв’язку слів у словосполученні зовсім не складно вивчити, головне — добре з’ясувати всі нюанси. Тут ми детааааально розповіли про кожен із типів зв’язку. Тому не відкладайте у довгу шухляду! Словосполучення будують на основі підрядного зв’язку між словами, що входять до їх складу. Суть цього зв’язку поля­гає у граматичній залежності одного

Continue reading Типи зв’язку слів у словосполученні

Синтаксичні відношення у словосполученні

Продовжуємо розглядати словосполучення. Які відношення є між словами, що входять до словосполучення? Як їх розрізнити? Що характерно для кожного із типів сполучень? Усе тут ⤵ Слова, що входять до складу словосполучень, перебувають у певних семантико-синтаксичних відношеннях, які, у свою чер­гу, ґрунтуються на взаємодії їх лексичних значень і граматич­них форм. Ці відношення зводяться до трьох основних різно­видів:

Continue reading Синтаксичні відношення у словосполученні

Словосполучення як синтаксична одиниця

Друзі, настав час переходити до синтаксису. Цей розділ мовознавства для когось може здатися складним, але ми постараємося детально з’ясувати всі особливості словосполучень, речень і зв’язків між словами у них, щоб  у вас не залишилося запитань. Гайда до праці! Синтаксис (від гр. sintaxis — упорядкування, складання) вивчає будову cловосполучень і речень. Синтаксис тісно пов’язаний з морфологією, бо в ньому

Continue reading Словосполучення як синтаксична одиниця

Правопис часток

Частки з різними частинами мови пишуться разом, окремо і через дефіс. Але важливо знати, у яких випадках як написати. Тому беріть на замітку, щоб не допускати помилок на ЗНО. Разом пишуться: 1) частки аби-, де-, чи-, що-, як-, -ся (-сь) у складі будь-якої частини мови; абиколи, абихто, деякі, декуди, чимало, щодня, якнайбільше, колись, будуватися(сь), кудись. Якщо

Continue reading Правопис часток

Дієприкметник

Відпочиваючі, бажаючі, пануючі, існуючі, зволожуючі… Якщо ви досі вживаєте ці слова, тоді ми йдемо до вас! Цей матеріал дасть відповідь на усі запитання щодо дієприкметників: як не можна писати? Чому? А як треба? Дієприкметник — це форма дієслова, яка означає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? яке? які? (хмарою повиті, врятована планета, зачарований красою). Дієслівною ознакою

Continue reading Дієприкметник

Дієприслівник як особлива форма дієслова

Коли використовувати дієприслівник? Де ставити кому? Чи, може, дві? А з “не” як писати? Якщо у ви досі губитеся, коли вас запитують про таке, то варто читати наш матеріал. Тут ми детально розповідаємо: як, коли і чому. Гайда з’ясовувати! Дієприслівник — особлива форма дієслова, яка означає додаткову дію, що супроводить головну, виражену дієсловом, і відповідає на

Continue reading Дієприслівник як особлива форма дієслова

Правопис прислівників

З однією чи з двома “н”? Разом чи окремо? А може через дефіс? Якщо у вас досі виникають сумніви щодо цього, то наш матеріал для вас! Тут ми зібрали найґрунтовніші пояснення особливостей правопису прислівників Н і нн у прислівниках У прислівниках пишеться стільки н, скільки їх було у прикметниках та дієприкметниках, від яких їх утворено:

Continue reading Правопис прислівників