Омоніми

Омоніми – слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою лексичні значення

Антоніми

Антоніми – слова з протилежними значеннями. Антоніми, як і синоніми, належать до однієї частини мови. Антонімами можуть бути іменники (радість – смуток), прикметники (молодий – старий), дієслова (будувати – руйнувати), прислівники (угору – вниз), займенники (усі – ніхто). Іноді антоніми розрізняються префіксами: друг – недруг, грамотний – безграмотний, заходити – виходити. Антоніми також поділяють на

Continue reading Антоніми

Голосні звуки

В українській мові всього є 38 звуків, вони поділяються на голосні і приголосні Голосні звуки утворюються за допомогою голосу, їх усього 6. До них відносяться: [а],[о],[е],[и],[у],[і].

Вживання літери Ґ

Літера “Ґ” використовується в українській мові не надто часто, але все ж є окремі слова, які її вимагають і ми не можемо ігнорувати це! Хоча конкретних правил вживання ґ немає, але все ж є конкретний набір слів, який варто запам’ятати.

Про Іменник коротко

Визначення іменника та його граматичне значення Морфологічні ознаки Синтаксична роль Групи іменників Способи творення Відмінювання іменників