Про Іменник коротко

Визначення іменника та його граматичне значення Морфологічні ознаки Синтаксична роль Групи іменників Способи творення Відмінювання іменників

Фразеологізми в алфавітному порядку

Пропонуємо до вашої уваги фразеологізми. Тут подано найвідоміші фразеологізми українською мовою із тлумаченням значення за алфавітом. А ще ми намагатимемося вам пояснити природу фразеологізмів – чому ж їх не можна поділяти на частини. Зверніть увагу: фразеологізми прикрашають ваше мовлення і демонструють ерудованість! Ви ж пам’ятаєте, що фразеологізм – це словосполучення або речення, значенням якого є одне

Continue reading Фразеологізми в алфавітному порядку

Неповне речення

Неповними називають речення, в яких пропущено, тобто не представлено словом, один із структурно необхідних синтаксичних членів. Те, що в реченні пропущено необхідний член, можна встановити з наявності членів, синтаксично залежних від пропущеного елемента.

Односкладні речення і їх головні члени

У тестах ЗНО чи не завжди є завдання, в якому треба визначити тип односкладного речення. У цьому матеріалі детально описано кожен тип односкладного речення із кількома прикладами. Добре сконцентруйтеся на правилах і постарайтеся засвоїти матеріал. Лише трішки зусиль і зможете зарахувати до своєї скарбнички ще одне правильно виконане завдання на тестуванні. Односкладними називають речення з

Continue reading Односкладні речення і їх головні члени

Правопис слів іншомовного походження

Глобалізація призвела до появи в українській мові великої кількості іншомовних слів. Їх письмо дещо відрізняється від українських слів. Ці правила допоможуть вам не вагатися у тому, як їх написати. ПРИГОЛОСНІ  L 1. L у словах іншомовного походження передається твердим або м’яким л — залежно від того, як узвичаєне те чи інше слово в українській мові: а) л твердим (л, ла, ло, лу) у словах: арсенал,

Continue reading Правопис слів іншомовного походження

Правила чергування у – в, і – й

В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і префікси у-, в- у словах. У вживаємо для того, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови: між приголосними: наш учитель, десь у хлібах кричав перепел;  на початку речення перед приголосним: У присмерку літають ластівки так низько (Д. Павличко);