Правила переносу слів з рядка в рядок

Слова з рядка в рядок переносимо за складами. Проте не можна плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. З голосними фонемами в усному мовленні пов’язаний по­діл слова на склади, у писемному — допустимі переноси час­тин слова з рядка в рядок. У слові стільки складів, скільки є голосних звуків. Приголосний, який стоїть безпосередньо перед голосним і

Continue reading Правила переносу слів з рядка в рядок

Склад. Поділ на склади

Слова в українській мові поділяють на склади. Склад — це частина слова, складе-на з одного чи кількох звуків і вимовлена одним поштовхом видихуваного повітря: о-ко, по-го-да, о-зеро. У кожному складі може бути лише один голосний звук.

Звуки і букви. Позначення звуків мовлення на письмі.

Звуки ми вимовляємо й чуємо. На письмі звуки передаємо буквами (літерами). Букви – це умовні знаки, якими передано на письмі звуки мовлення. Сукупність букв, розташованих у певному порядку, називають алфавітом (або азбукою, абеткою).

Коли слова пишуться через дефіс

Досить часто ми зустрічаємо слова, в котрих вагаємося чи потрібно їх писати через дефіс. У даному матеріалі постараємося максимально легко і лаконічно розібратися з випадками написання слів з дефісом

Правила вживання м’якого знака

М’який знак в українські мові використовують для пом’якшення звуків. М’якість приголосних звуків на письмі передається: спеціальною літерою – Ь (м’яким знаком); йотованими буквами я, ю, є, ї , де перший звуковий елемент [й] пом’якшує попередній приголосний: ляля, няня, люд, сяду; наступним голосним звуком [i]: тінь, пісня, зірка, сіно, ніс. М’який знак пишемо: 1) після букв д, т,

Continue reading Правила вживання м’якого знака

Правопис великої літери

Одними із найбільш важливих правил в українські мові є правила вживання великої літери. Бо коли виникає потреба написати про якусь власну назву, події чи місця, то її використання не уникнути. Ці правила допоможуть писати власні назви правильно! З великої літери пишуть: 1. Перше слово, яким починається речення після крапки, трьох крапок, знака оклику, знака питання,

Continue reading Правопис великої літери

Правила вживання апострофа

Для позначення на письмі твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, є, ї вживають апостроф. Він вказує, що буквами я, ю, є позначено два звуки. У словах, де я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного, апостроф не ставлять. Апостроф перед я, ю, є, ї ставлять: 1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо,

Continue reading Правила вживання апострофа

Підтвердьте або спростуйте думку, що час не має влади над коханням.

Твір-роздум на тему кохання та людських почуттів у форматі ЗНО. Я підтримую думку, що кохання непідвладне ча­су. Це почуття, яке ушляхетнює людину, робить її доброю, лагідною, життєрадісною. Мабуть, на світі немає людини, яка була б байдужою до цієї теми. Як на мене, то саме кохання є рушієм життя, бо всі бе­зумства й усі благородні пориви

Continue reading Підтвердьте або спростуйте думку, що час не має влади над коханням.

Приклади з літератури для написання власного висловлення

Ця невелика добірка прикладів з української літератури неодмінно стане у нагоді школярам і випускника. При написанні шкільних творів добре послатися на котрийсь із літературних прикладів, а на ЗНО однією із вимог до власного висловлення є наявність у ньому прикладу з літератури. Із цим матеріалом підібрати необхідний приклад буде легше. Тема твору Приклад  з літератури «Погано, що

Continue reading Приклади з літератури для написання власного висловлення

Як визначити відміну іменника

У тестах ЗНО з української мови постійно є завдання на визначення відміни іменника. З цим завданням, зазвичай, справляється небагато абітурієнтів. Насправді визначити відміну іменника не так уже і складно.